10 tập thể, 5 cá nhân được nhận Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng cán bộ

22/09/2023
Trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp và chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019 -2025 (Đề án 1893) được tổ chức chiều 22/9, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam quyết định tặng bằng khen cho 10 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp và chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019 – 2023.
Uỷ viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh (thứ 3 từ trái qua) trao Bằng khen cho đại diện các cá nhân, tập thể

Sau 5 năm triển khai, Đề án 1893 đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp. Cụ thể, Đề án đã:

(1) Xây dựng khung chương trình, tài liệu bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu, kịp thời cập nhật những nội dung mới;

(2) Kho dữ liệu bài giảng động phục vụ đào tạo trực tiếp kết hợp với trực tuyến (Elearning);

(3) Đa dạng hình thức tổ chức các khóa bồi dưỡng như trực tiếp kết hợp trực tuyến, tạo điều kiện cho cán bộ Hội vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, vừa có thể tham gia các khóa bồi dưỡng;

(4) Tổ chức được gần 1.000 lớp tập huấn cho hơn 65.000 cán bộ chuyên trách Hội LHPN các cấp, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cơ sở, chi hội trưởng, chi hội phó, tổ trưởng, tổ phó từ nguồn kinh phí của Đề án và huy động nguồn kinh phí của địa phương với tổng số tiền trên 81 tỷ, trong đó 48% kinh phí là của Đề án;

(5) Một số tỉnh đã đề xuất được cơ chế, khai thác được nguồn lực của địa phương, điển hình như Thanh Hóa (khai thác trên 3.7 tỷ), TP. Hồ Chí Minh (khai thác trên 2.5 tỷ), Vĩnh Phúc (khai thác trên 1.3 tỷ)...

(6) Công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá việc bồi dưỡng được thực hiện thường xuyên, trở thành nề nếp ở các cấp Hội, những phát hiện từ việc kiểm tra giám sát đã giúp Thường trực Đoàn Chủ tịch có những định hướng, chỉ đạo sát với thực tiễn, giúp các cấp Hội thực hiện Đề án hiệu quả hơn.

Danh sách 10 tập thể và 5 cá nhân được nhận Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp và chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019 – 2023:

* 10 tập thể:

- Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh

- Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá

- Hội LHPN tỉnh Phú Thọ

- Hội LHPN huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

- Hội LHPN tỉnh Hà Nam

- Ban Xây dựng tổ chức Hội, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc

- Hội LHPN thành phố Cần Thơ

- Hội LHPN tỉnh Hà Giang

- Ban Tổ chức Trung ương Hội LHPN Việt Nam

- Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Học viện Phụ nữ Việt Nam

* 5 cá nhân:

- Ông Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam

- Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh

- Bà Lê Thị Ngọc Bé, Phó ban Xây dựng tổ chức Hội, Hội LHPN tỉnh Nghệ An

- Bà Phan Thị Thuỳ Vân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tây Ninh

- Phan Thị Hiếu, Phó ban Xây dựng tổ chức Hội, Hội LHPN tỉnh Bến Tre

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video