300 hội viên, phụ nữ Hoà Bình tham gia hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới

29/11/2023
Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 của Hội LHPN tỉnh Hoà Bình thu hút trên 300 đại biểu là lãnh đạo chính quyền, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; cùng cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn.
Diễu hành hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2023.

Thực hiện Luật Bình đẳng giới và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, những năm qua, công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới của tỉnh Hòa Bình đã được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương, chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ các cấp được thành lập, kiện toàn; các chỉ tiêu, mục tiêu chương trình, kế hoạch hành động bình đẳng giới luôn được quan tâm, chỉ đạo, gắn kết chặt chẽ với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và đạt được những kết quả quan trọng, đảm bảo thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực. Đặc biệt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, thực hiện Đề án số 10-ĐA/TU, Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 20/6/2022 về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm tạo bước đột phá trong quy trình cán bộ để lựa chọn những cán bộ nữ có phẩm chất, đạo đức, năng lực nổi trội bổ sung cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo các sở ngành cam kết thực hiện hưởng ứng

Công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới được quan tâm triển khai tới tất cả các địa phương trong tỉnh, 10/10 huyện, thành phố tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức và xây dựng mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới; nam giới tham gia ngày càng tích cực hơn vào các mô hình, hoạt động phòng chống bạo lực giới … Qua đó đã góp phần làm giảm số vụ bạo lực gia đình. Cùng với việc tích cực triển khai các chương trình, mục tiêu theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách, chương trình, đề án tác động trực tiếp đến cán bộ nữ, lao động nữ nhằm thu hẹp khoảng cách giới, nâng cao vị thế của phụ nữ trong đời sống gia đình, việc làm và thu nhập. Nhận thức của xã hội về bình đẳng giới, về vị trí, vai trò của phụ nữ được nâng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những khó khăn, thách thức. Đó là, vẫn còn một số vụ bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, tình trạng tảo hôn vẫn còn diễn ra; điều kiện phát triển kinh tế, thu nhập của chị em phụ nữ vùng nông thôn, vùng khó khăn còn hạn chế, nhiều chị em còn phải đi làm ăn xa, tỷ lệ phụ nữ tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân, cấp ủy các cấp chưa đạt tỷ lệ theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UVBTV,  PCTUBND, Trưởng ban VSTBPN phát động hưởng ứng

Tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023, ông Nguyễn Văn Toàn - UVBTV Tỉnh ủy - PCT TT Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Vì sự  tiến bộ của Phụ nữ tỉnh theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, chiến lược công tác Bình đẳng giới, phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2030. Hội LHPN tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới bằng các hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt phù hợp với từng đối tượng. Các sở ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới. Mỗi người dân cần chủ động tiếp cận các Luật, tuân thủ pháp luật, trang bị các kỹ năng để có thể ứng phó, bảo vệ, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hoàng Thị Duyên hưởng ứng tại lễ phát động

Bà Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội chủ động phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức bình đẳng giới, triển khai có hiệu quả chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và đặc biệt triển khai hiệu quả Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025) đạt các chỉ tiêu đề ra.

Bùi Mỹ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video