Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Cần nâng cao nhận thức của người đứng đầu cơ quan, gia đình, xã hội về bình đẳng giới

09/05/2023
Ngày 8/5, Ủy ban Xã hội họp phiên toàn thể lần thứ 9, nhằm chuẩn bị các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; trong đó tập trung thảo luận các nội dung liên quan tới Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.
Bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại hội nghị. Ảnh quochoi.vn

Báo cáo tại phiên họp về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2022, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cho biết, có 9/20 chỉ tiêu đã đạt so với mục tiêu của Chiến lược đến năm 2025 và tiếp tục duy trì, thực hiện tốt hơn.

Đặc biệt, tỷ lệ người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện được tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản là 97,07%, vượt chỉ tiêu đề ra là đạt 80% vào năm 2025 và 90% vào năm 2030. Duy trì và đạt 100% số nạn nhân bị mua bán trở về được phát hiện có nhu cầu hỗ trợ được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng.

7/20 chỉ tiêu có kết quả tiến bộ hơn so với năm 2021 và phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2025.

Tuy nhiên, theo các đại biểu, công tác thông tin, giáo dục, truyền thông vẫn còn một số hạn chế như: chưa đánh giá được tính hiệu quả thực chất của các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về bình đẳng giới; các hoạt động thường tập trung vào các đợt cao điểm, chưa được thực hiện thường xuyên, chưa có nhiều sự phối hợp, tương tác với người dân; việc ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bình đẳng giới còn hạn chế, phương thức thực hiện chưa đa dạng, phong phú nên chưa phát huy được hiệu quả toàn diện.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp

Thảo luận tại phiên họp, đại biểu Hà Thị Nga, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, cho rằng, sự quan tâm và nhận thức của một số cán bộ, lãnh đạo còn hạn chế; định kiến giới, bạo lực, xâm hại, mua bán phụ nữ và trẻ em gái ngày một diễn biến phức tạp, tăng về số lượng tiếp tục là những thách thức, khó khăn trong công tác bình đẳng giới trong thời gian tới.

Việc thu thập các chỉ tiêu thống kê phát triển giới là minh chứng cho việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trong các lĩnh vực và việc thực hiện Chiến lược vẫn là vấn đề hạn chế; chưa đánh giá được mức độ thực hiện Chiến lược đến năm 2025. Chưa thực hiện được nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược là xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê về giới của quốc gia.

Đại biểu Hà Thị Nga cũng đề nghị báo cáo cần làm rõ hơn tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân, từ đó có giải pháp đề xuất kiến nghị cụ thể, phù hợp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người đứng đầu các cơ quan, gia đình và xã hội về bình đẳng giới, tập trung vào địa phương, lĩnh vực có nhiều bất bình đẳng giới. Thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục, nội dung, chất lượng đánh giá tác động giới và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thúc đẩy tiến độ sửa đổi, bổ sung Luật Bình đẳng giới.

Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung phát biểu tại phiên họp

Ngoài ra, cần sớm có giải pháp nhằm đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ trong cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương, cán bộ làm công tác bình đẳng giới chuyên trách. Chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới; hằng năm có kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện tại một số bộ, ngành, địa phương, tập trung vào các bộ, ngành, địa phương còn chưa thực hiện tốt chính sách pháp luật về bình đẳng giới, kết quả thực hiện bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội còn nhiều hạn chế.

Quan tâm bố trí kinh phí cho hoạt động bình đẳng giới và các nội dung về bình đẳng giới trong các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu chung nhận định, công tác thông tin, giáo dục, truyền thông vẫn còn một số hạn chế như: chưa đánh giá được tính hiệu quả thực chất của các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về bình đẳng giới; các hoạt động thường tập trung vào các đợt cao điểm, chưa được thực hiện thường xuyên, chưa có nhiều sự phối hợp, tương tác với người dân; việc ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bình đẳng giới còn hạn chế, phương thức thực hiện chưa đa dạng, phong phú nên chưa phát huy được hiệu quả toàn diện.

Toàn cảnh phiên họp

Theo các đại biểu, Luật Bình đẳng giới đã tiến hành tổng kết 10 năm và đang tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Luật. Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xây dựng dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bình đẳng giới (sửa đổi), tuy nhiên không nêu rõ thời điểm trình. Theo Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 là chưa hoàn thành việc sửa đổi Luật Bình đẳng giới và chưa đảm bảo việc khắc phục các vướng mắc, bất cập trong thực hiện Luật; chưa phản ánh kịp thời thực tế cuộc sống và theo như kiến nghị của một số Bộ, ngành.

Kết luận nội dung phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh nhấn mạnh, Ủy ban Xã hội cơ bản thống nhất với nhiều nội dung trong báo cáo, tuy nhiên nhiều vấn đề về bình đẳng giới, lao động việc làm, xuất khẩu lao động, an sinh xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, giảm nghèo cần được phân tích, làm rõ hơn nữa. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và các tháng đầu năm 2023 là rất quan trọng để thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong thời gian tới, đồng thời đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu để tiếp tục hoàn thiện các báo cáo về bình đẳng giới và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đạt chất lượng cao.

 

Theo Bộ LĐ-TB&XH, tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp trong tổng số lao động nữ có việc làm là 28,45%, giảm 0,18% so với năm 2021 là 28,63% (chỉ tiêu đề ra dưới 30% vào năm 2025).

Chỉ tiêu tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt 28,2% (từ năm 2021). Đạt mục tiêu của Chiến lược đến năm 2025 là ít nhất 27%.

Tỷ lệ các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ đạt 60% vào năm 2025 và 75% vào năm 2030. Tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương trên tổng số lao động nữ có việc làm đạt 50% vào năm 2025 và khoảng 60% vào năm 2030.

 

Báo PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video