Chú trọng kiểm tra, giám sát cơ sở, đảm bảo thực hiện nghiêm quy định của Hội

14/12/2023
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Hội Tôn Ngọc Hạnh cho biết, năm 2023, công tác kiểm tra đã đạt được một số kết quả quan trọng. Năm 2024, ủy ban kiểm tra các cấp Hội sẽ tiếp tục chủ động kiểm tra, giám sát cơ sở, đảm bảo thực hiện nghiêm quy định của Hội.
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tôn Ngọc Hạnh báo cáo tại Hội nghị sáng 14/12.

Năm 2023 thực hiện 171 cuộc giám sát chuyên đề 

Sáng 14/12, tại Hội nghị BCH lần thứ 7 TƯ Hội LHPN Việt Nam khoá XIII, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tôn Ngọc Hạnh đã báo cáo tóm tắt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Hội LHPN các cấp năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh cho biết, năm 2023 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc nhiệm kỳ 2022 - 2027, BCH TƯ Hội đã bám sát Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá, định hướng Chương trình công tác năm 2023 của Đảng đoàn, Nghị quyết Hội nghị lần 3 BCH TƯ Hội LHPN Việt Nam, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội LHPN các cấp năm 2023 đạt được một số kết quả quan trọng. Cụ thể:

Về hoạt động giám sát của BCH Hội LHPN các cấp, BCH Hội LHPN các cấp đã tổ chức 171 cuộc giám sát chuyên đề, tập trung vào các nội dung như: Việc triển khai, thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của dịch Covid - 19 và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

UBKT Hội LHPN các cấp đã thành lập 49 đoàn giám sát về hoạt động quản lý vốn uỷ thác từ Ngân hàng CSXH. Các đoàn giám sát đã kịp thời hướng dẫn nâng cao năng lực quản lý, điều hành nguồn vốn cho các đơn vị được kiểm tra, đảm bảo quy định pháp luật và hướng dẫn của TƯ Hội.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ nhiệm UBKT Tôn Ngọc Hạnh đã báo cáo tóm tắt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Hội LHPN các cấp năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Về công tác thi hành kỷ luật, năm 2023, Hội LHPN các cấp đã thi hành kỷ luật 18 cán bộ Hội các cấp ở địa phương. Đây là những trường hợp cấp ủy cùng cấp đã thi hành kỷ luật trước khi bị áp dụng các hình thức kỷ luật của Hội. Cá biệt, có trường hợp liên quan đến công tác thi hành kỷ luật cán bộ Hội LHPN cấp huyện đã nghỉ hưu do liên quan đến sai phạm trong công tác từ trước khi nghỉ công tác...

Chú trọng nâng cao năng lực về kiểm tra, giám sát

Đánh giá về công tác năm 2023, Phó Chủ tịch Tôn Ngọc Hạnh cho rằng, chương trình kiểm tra giám sát năm 2023 đã được định hướng rõ nội dung, cách thức thực hiện, lồng ghép hoạt động đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh gây phiền hà cho địa phương; Chú trọng công tác đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp.

Việc kiểm tra, giám sát đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, đúng trách nhiệm, bám sát chỉ đạo của Trung ương, sát với yêu cầu của địa phương, đơn vị.

Công tác phối hợp giữa UBKT các cấp và các ban, đơn vị liên quan đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các ban chuyên môn; nâng chất lượng, cách thức triển khai chuyên nghiệp, đảm bảo quy trình và hiệu quả hơn. Đặc biệt, Ủy viên UBKT Hội LHPN các cấp có tinh thần trách nhiệm cao.

Bên cạnh đó, theo Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh, vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát như chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát còn hạn chế. Việc theo dõi kết quả khắc phục hạn chế sau kiểm tra, giám sát tại một số địa phương chưa được đầy đủ.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra TƯ Hội Tôn Ngọc Hạnh cho biết, BCH và UBKT các cấp sẽ tiếp tục chủ động kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội; lựa chọn nội dung, chuyên đề kiểm tra, giám sát phù hợp, chú trọng vào các lĩnh vực hoạt động còn hạn chế tại địa phương; tập trung chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; Thường xuyên kiểm tra, giám sát cơ sở, đảm bảo chấp hành nghiêm túc các quy định của Hội.

Tập trung kiểm tra các chuyên đề về công tác quản lý hồ sơ, sổ sách, công tác hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của tổ chức Hội; Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027; Tập trung giám sát chuyên đề "Việc quản lý các nguồn vốn tiết kiệm thuộc thẩm quyền của tổ chức Hội".

Đặc biệt, năm 2024 sẽ chú trọng nâng cao năng lực về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội.

https://phunuvietnam.vn/

CÁC ĐỀ ÁN

Video