Chương trình nghiên cứu khoa học về phụ nữ và bình đẳng giới của Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2023 - 2027

18/05/2023
Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam vừa ban hành Quyết định về việc ban hành Chương trình nghiên cứu khoa học về phụ nữ và bình đẳng giới của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2023 - 2027
Toàn văn chi tiết văn bản tại đây

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video