Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 1) của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

31/01/2023
Thực hiện Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và một số văn bản thông tư, quyết định, công văn liên quan, Hội LHPN Việt Nam đăng tải công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 1) của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Toàn văn văn bản tải về tại đây

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video