Hai vấn đề cốt lõi, phát động thành phong trào thi đua trong các tầng lớp phụ nữ

16/08/2021
Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (ngày 16/8), Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh 2 nội dung cốt lõi về xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới và hỗ trợ phụ nữ vun đắp giá trị gia đình Việt Nam.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Hội nghị. Ảnh MTTQ

Với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga, cho biết: Hội LHPN Việt Nam tập trung vào các nhóm vấn đề lớn, trong đó 2 vấn đề được xác định là cốt lõi, dự kiến phát động thành phong trào thi đua trong các tầng lớp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2022 – 2027. Cụ thể:

Thứ nhất, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới

Trên cơ sở tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, những người hoạt động thực tiễn, thì Hội LHPN Việt Nam tiếp tục khẳng định các phẩm chất đạo đức quan trọng hàng đầu của người phụ nữ hiện nay là "tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang"; đồng thời cũng nhấn mạnh các yếu tố mà người phụ nữ thời đại mới cần có như là tri thức, sức khỏe, kỹ năng, ý thức trách nhiệm và có khát vọng phát triển.

Qua đó, Hội LHPN Việt Nam đã xác định các giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức "tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang"; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục khơi dậy các giá trị truyền thống tốt đẹp  và giáo dục nhận thức chính trị, trách nhiệm công dân của phụ nữ Việt Nam…

Thứ 2, hỗ trợ phụ nữ vun đắp giá trị gia đình

Hội LHPN Việt Nam xác định việc "hỗ trợ phụ nữ vun đắp giá trị gia đình" là một trong những nội dung cốt lõi trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, nhất là trong bối cảnh gia đình Việt Nam đang chịu nhiều tác động bởi sự thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội, đặc biệt là những tác động nặng nề của đại dịch Covid - 19.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, Hội LHPN Việt Nam xác định các giải pháp thực hiện trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đó là: Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" với việc lồng ghép các giá trị văn hóa vào nội hàm các tiêu chí để tuyền truyền, hướng dẫn và hỗ trợ phụ nữ thực hiện thông qua các mô hình cụ thể.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (ngày 16/8). Ảnh MTTQ

Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ và tổ chức các mô hình "Xây dựng gia đình hạnh phúc", "Gia đình 4 chuẩn mực"…; tuyên truyền, giáo dục để phụ nữ thực hiện tốt trách nhiệm trong hôn nhân, gia đình.

Đồng thời, tập trung thực hiện tốt các chương trình, đề án chăm lo, hỗ trợ phụ nữ về vốn, kiến thức, đảm bảo sinh kế bền vững. Tiếp tục nỗ lực, kiên trì vận động phụ nữ, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới - đây được xem như một giá trị tiến bộ tác động tích cực đến gia đình hiện đại.

Chủ tịch Hà Thị Nga cũng bày tỏ tin tưởng, Chương trình hành động của Hội LHPN Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sẽ nhận được sự đồng lòng của cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời cam kết Hội LHPN Việt Nam sẽ nỗ lực đồng hành, góp phần cùng với MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể chính trị khác và cả hệ thống chính trị quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video