Hoạt động Dự án 8

21/08/2023
- Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng: Giám sát việc triển khai Dự án 8 và bình đẳng giới
- Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn: Tập huấn hướng dẫn giám sát thực hiện Dự án 8
Đoàn giám sát làm việc tại huyện Di Linh

- Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng: Giám sát việc triển khai Dự án 8 và bình đẳng giới

Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng tổ chức đoàn giám sát trực tiếp đối với UBND huyện Di Linh, Đam Rông, Lâm Hà về triển khai thực hiện Dự án 8.

Đoàn giám sát đã trực tiếp gặp gỡ các hộ gia đình, nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng của các đối tượng thụ hưởng chính sách trong việc triển khai thực hiện Dự án ở 08 thôn, thuộc các xã Mê Linh (Lâm Hà); xã Liêng Srônh (Đam Rông) và xã Bảo Thuận (Di Linh).

Đoàn đến thăm gia đình thụ hưởng chính sách dự án ở thôn 3 xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông

Để đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu của giai đoạn 1, Đoàn giám sát đã kiểm tra công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tiến độ triển khai 04 nội dung hoạt động và các chỉ tiêu cốt lõi của Dự án 8 và cơ chế chỉ đạo, phối hợp thực hiện tại địa phương, cũng như  tình hình quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án. Đặc biệt là việc thực hiện lồng ghép giới trong các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Công tác phối hợp nguồn lực thực hiện Dự án 8 với các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Qua đó, đề xuất những phương án hỗ trợ thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu triển khai Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030” phù hợp với từng địa phương.

Được biết, thực hiện Dự án 8, đến nay, các huyện đã thành lập được 69 Tổ truyền thông cộng đồng; 15 Câu lạc bộ (CLB) Thủ lĩnh của sự thay đổi; 12 Địa chỉ tin cậy cộng đồng; 03 Tổ, nhóm sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ.

- Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn: Tập huấn hướng dẫn giám sát thực hiện Dự án 8

Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn tổ chức tập huấn hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Dự án 8 và giám sát thực hiện bình đẳng giới trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025.

Đại biểu chia sẻ tại lớp tập huấn

Tham dự các lớp tập huấn có 115 đại biểu các thôn tham gia thực hiện Dự án. Tại lớp tập huấn, các đại biểu được trang bị các kiến thức về kỹ năng giám sát, đánh giá, thực hành ghi chép các biểu mẫu và trang bị những kiến thức về hướng dẫn tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá Dự án 8 với 4 nội dung trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến chăm lo đời sống vật chất, tinh thần bảo vệ chăm sóc phụ nữ và trẻ em gái tại xã và các thôn đặc biệt khó khăn, thực hiện mục tiêu Bình đẳng giới. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc công tác xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình; phát huy những mặt tích cực; phát hiện những mặt còn yếu kém, khó khăn hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện và đề ra những giải pháp phù hợp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm đảm bảo Chương trình thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình đã đề ra.

Dự kiến từ nay đến hết tháng 9/2023, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn theo Kế hoạch đề ra, do đó có gần 900 đại biểu cấp thôn/bản được tiếp cận nội dung này. Đây sẽ là những nội dung, kiến thức bổ ích, thiết thực hỗ trợ địa phương thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu theo yêu cầu của Dự án và thúc đây lồng ghép giới trong thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN.

BTg Lâm Đồng; Ngọc Lan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video