Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng tổ chức đoàn giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình và hỗ trợ người khó khăn do đại dịch Covid-19

17/06/2022
Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng chủ trì Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đối với Ủy ban nhân dân huyện Đạ Teh, Lâm Hà, Đam Rông.
Đoàn giám sát làm việc tại UBND huyện Lâm Hà

Đoàn giám sát do bà Phạm Thị Ánh Tuyết- Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các thành viên gồm đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Lao động Thương binh - Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, thành viên Hội đồng tư vấn dân chủ pháp luật MTTQ tỉnh… đã tiến hành giám sát thực tế tại UBND xã Quốc Oai, xã Nam Hà, xã Rô Men và làm việc trực tiếp tại UBND huyện Đạ Tẻh, Lâm Hà, Đam Rông.

Tại các buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị UBND các cấp thông tin về việc triển khai chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế và hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; công tác củng cố hệ thống tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ phụ trách công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; việc phát hiện, can thiệp, xử lý kịp thời các vụ bạo lực gia đình, phát huy hiệu quả hoạt động của nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, tổ hòa giải ở cơ sở; công tác tiếp nhận chăm sóc y tế đối với nạn nhân bị bạo lực gia đình. Việc tổ chức góp ý, phê bình tại cộng đồng dân cư đối với người gây bạo lực gia đình, áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người gây bạo lực gia đình. Việc xây dựng mô hình thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Đoàn giám sát làm việc tại UBND xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh

Đoàn giám sát ghi nhận kết quả và đánh giá cao vai trò của UBND các huyện trong chỉ đạo các ngành liên quan và triển khai các văn bản về công tác phòng, chống bạo lực gia đình cũng như các chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại các địa bàn giám sát. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo UBND các huyện trong thời gian tới tiếp tục quan tâm chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, ban chuyên môn và UBND các xã triển khai thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; tiếp tục có những loại hình hỗ trợ cho các nạn nhân bị bạo lực; đổi mới công tác tuyên truyền nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về phòng, chống bạo lực gia đình, đặc biệt là sự phối hợp của các nạn nhân bị bạo lực và sự phát hiện, tố giác của người dân khi có bạo lực gia đình; duy trì các mô hình, địa chỉ tin cậy hoạt động hiệu quả; tăng cường sự phối hợp và đánh giá kết quả triển khai hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình của các ban, ngành, đoàn thể. Thường xuyên lồng ghép nội dung công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối với các ý kiến, kiến nghị của địa phương, đoàn giám sát sẽ tổng hợp và phản ánh đến các ngành chức năng liên quan của tỉnh phối hợp giải quyết.

Dịp này, Đoàn cũng đã đến thăm hỏi và tặng quà 01 gia đình nạn nhân bị bạo lực gia đình trên địa bàn xã Quốc Oai huyện Đạ Tẻh.

Bích Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video