Nâng cao năng lực phát triển sản xuất, kinh doanh cho nữ cán bộ quản lý các HTX phi nông nghiệp tại tỉnh Thanh Hoá

22/08/2023
Sáng 16/8, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Liên minh HTX tổ chức Hội nghị Cung cấp thông tin, phổ biến quy định của pháp luật về kinh tế tập thể (KTTT), HTX, hướng dẫn điều lệ, phương án sản xuất, kinh doanh và quy chế hoạt động cho các HTX phi nông nghiệp do phụ nữ làm chủ. Tham dự hội nghị có 50 đại biểu đại diện cho các HTX phi nông nghiệp do phụ nữ làm chủ.
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tính đến tháng 8/2023, toàn tỉnh có 487 HTX phi nông nghiệp, chiếm 37,06% tổng số HTX. Trong đó, có 89 HTX do phụ nữ làm chủ, điều hành, tạo việc làm cho gần 2.200 thành viên. Các mô hình KTTT và HTX nói trên, nhất là các HTX phi nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, vận hành, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm.

Do đó, để trang bị thêm kỹ năng, kiến thức cho các nữ cán bộ quản lý, thành viên các HTX phi nông nghiệp về những quy định mới của pháp luật liên quan đến KTTT, HTX; đồng thời, hướng dẫn các học viên xây dựng điều lệ, phương án sản xuất, kinh doanh, quy chế hoạt động theo Luật HTX năm 2023, các báo cáo viên đến từ Liên minh HTX tỉnh, Hội LHPN tỉnh và Trường Đại học Hồng Đức đã giới thiệu, trình bày các chuyên đề như: các chủ trương, chính sách mới của TW, tỉnh về hỗ trợ, phát triển HTX phi nông nghiệp; hướng dẫn các mô hình KTTT, HTX kết nối, tiêu thụ sản phẩm; tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi và nâng cao năng lực quản lý, điều hành, quản trị tài chính trong các HTX...

Thạc sĩ Nguyễn Đình Tuấn, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trình bày chuyên đề những chủ trương, chính sách mới của TW, tỉnh về hỗ trợ, phát triển HTX phi nông nghiệp

Thông qua hội nghị, các nữ cán bộ quản lý, thành viên HTX phi nông nghiệp do phụ nữ làm chủ được tuyên truyền, nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng vận hành các HTX theo định hướng, xu thế phát triển của thị trường. Từ đó, hình thành các chuỗi liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao đời sống, thu nhập cho hội viên phụ nữ góp phần có hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 16/8 đến hết ngày 18/8.

Ban TG-CSLP, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video