Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa bố trí ngân sách cho công tác bình đẳng giới

30/05/2024
Sáng 29/5, góp ý về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023, đại biểu Trần Kim Yến - Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh - chỉ ra, nhiều bộ, ngành, địa phương chưa bố trí ngân sách cho công tác bình đẳng giới.
Đại biểu Trần Kim Yến - Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh

Phát biểu tại phiên họp, đại biểu Trần Kim Yến nêu rõ, báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội cho thấy, việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hệ thống pháp luật về bình đẳng giới ngày càng được hoàn thiện, đồng bộ, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội và xu thế hội nhập quốc tế của đất nước.

Quyền bình đẳng và cơ hội của phụ nữ và nam giới, nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ mang thai, trẻ em, người khuyết tật, người già, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được quan tâm và thể hiện trong các luật, chiến lược, các chương trình, các đề án nhằm thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bên cạnh những nội dung có chuyển biến rất rõ nét, tạo được sự chuyển biến trong nhận thức, quan niệm của xã hội về phụ nữ, vai trò của phụ nữ, cán bộ nữ rất tích cực… thì vẫn còn nhiều vấn đề hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra. Nguồn kinh phí thường xuyên của các bộ, ngành, địa phương cho công tác bình đẳng giới nói chung và cho việc thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới nói riêng vẫn còn khiêm tốn. Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa bố trí được ngân sách cho nội dung này.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng về bình đẳng giới được quan tâm nhưng đối tượng dự học đa số là cán bộ nữ, là chuyên viên, nhân viên, tỉ lệ cán bộ nam, nhất là lãnh đạo nam là rất hiếm nên việc thẩm thấu, từ đó triển khai nội dung này còn hạn chế.

Phiên họp sáng 29/5

Từ những hạn chế, tồn tại được chỉ ra cùng những dự báo như Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hoá dân số, dự báo năm 2036 bước vào thời kỳ dân số già, xã hội già. Lao động nữ vẫn chiếm phần lớn ở vị trí việc làm giản đơn, thiếu bền vững, có nguy cơ mất việc…

Nữ đại biểu đề nghị, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm bố trí kinh phí hợp lý để việc triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về bình đẳng giới trong chương trình, kế hoạch và các dự án phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm thuận lợi.

Tiếp đó, công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ nói chung và cán bộ làm công tác bình đẳng giới nói riêng cần được quan tâm hơn, bố trí cán bộ nữ tiệm cận với các chức danh quy hoạch để đảm bảo nguồn lực cho các vị trí, chức danh lãnh đạo nữ, cần đảm bảo chỉ tiêu để tạo cơ hội như nhau cho phụ nữ và nam giới.

Kết thúc phần phát biểu của mình, đại biểu Trần Kim Yến đã dẫn lời của bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Nguyên Đại sứ Việt Nam bên cạnh EU và tại Bỉ: "Bình đẳng giới không đơn thuần là quyền lợi của chị em, mà chính là quyền lợi chung của một đất nước muốn phát triển bền vững. Bởi nếu một đất nước chỉ sử dụng một nửa dân số, không phát huy được đầy đủ và tối đa năng lực của mọi người, mọi công dân bất kể nam hay nữ thì thật đáng tiếc".

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video