Phụ nữ Lạng Sơn: Sôi nổi các phong trào thi đua

02/11/2021
Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ phụ nữ, hiện nay, phụ nữ xứ Lạng càng tự tin, khẳng định vai trò trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, nổi bật là việc triển khai, thực hiện các phong trào thi đua, hoạt động Hội.
Cán bộ Hội LHPN tỉnh tuyên truyền kiến thức “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn” cho hội viên phụ nữ xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình

Hiện toàn tỉnh có hơn 140 nghìn hội viên phụ nữ với 237 cơ sở hội. Với phương châm “ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai sâu rộng các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm công tác hội.

Bà Nông Thanh Hải, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: hàng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội phụ nữ trong tỉnh triển khai, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cụ thể hóa theo các nhóm phụ nữ: nông thôn, cán bộ, viên chức, công nhân lao động, thanh niên, lực lượng vũ trang… Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, quan tâm, phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến. Đồng thời, hướng dẫn, triển khai, tổng kết các phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực.

Nổi bật trong các phong trào thi đua của phụ nữ Lạng Sơn đó là phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Phong trào gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc. Để hội viên tích cực tham gia phong trào, các cấp hội đã có sự đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động.

Tiêu biểu như hiện nay, các cấp hội đang duy trì quản lý trên 160 tài khoản Faebook. Từ năm 2020 đến nay, các tài khoản này đã đăng tải, chia sẻ trên 450 hoạt động, nội dung tuyên truyền. Cùng đó, các cấp hội còn sáng tạo trong xây dựng các mô hình thu hút tập hợp hội viên, hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc như: duy trì trên 200 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, hơn 1.000 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; định kỳ hằng năm, các cấp hội tổ chức diễn đàn, hoạt động truyền thông cung cấp kiến thức về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên phụ nữ…

Hưởng ứng phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức  xây dựng nông thôn mới”, các cấp hội phụ nữ đã gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn”. Hằng năm, 100% cơ sở hội đăng ký các công trình, phần việc cụ thể tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đơn cử như năm 2020, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành 274 phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới (vượt 37% chỉ tiêu). Các chi hội duy trì mô hình thôn xanh – sạch – đẹp, tham gia trồng hoa cây xanh, làm đẹp cho diện mạo nông thôn. Hiện nay, toàn tỉnh có 130 mô hình thôn xanh – sạch – đẹp, hơn 20 nghìn mét đường hoa do phụ nữ trồng và chăm sóc… Qua đó phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới.

Vừa phát động, triển khai tốt các phong trào thi đua, các cấp hội phụ nữ còn quan tâm biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng thời, duy trì việc giới thiệu gương điển hình tiên tiến trong hệ thống hội. Trong giai đoạn 2015 – 2020, Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho 271 tập thể, 549 cá nhân, 12 hộ gia đình; cấp huyện, cơ sở biểu dương, khen thưởng 254 tập thể, 398 cá nhân, 47 hộ gia đình. Các cấp hội giới thiệu, biểu dương 1.438 điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Từ đó, phụ nữ học tập mô hình hay, tấm gương sáng, thêm động lực, sôi nổi tham gia các phong trào thi đua, hoạt động hội.

Có thể nói, bằng cách làm thiết thực, hiệu quả, phụ nữ Lạng Sơn luôn chủ động, sáng tạo tham gia các phong trào thi đua. Qua đó, nâng cao vị thế của phụ nữ, tạo ra sức lan tỏa trong cộng đồng, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

Báo Lạng Sơn Điện tử

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video