Phú Yên: Đối thoại chính sách trợ giúp xã hội đối với nạn nhân bị bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em

27/11/2023
Ngày 24/11/2023, Hội LHPN tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách trợ giúp xã hội đối với nạn nhân bị bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em tại xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân.
Bà Huỳnh Phạm Ái Thy, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội-Trẻ em-Bình đẳng giới, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tuyên truyền về phòng ngừa ứng phó với bạo lực gia đình

Đây là hội nghị điểm nhằm đẩy mạnh thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” năm 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại Hội nghị cán bộ, hội viên phụ nữ và trẻ em trên địa bàn xã được thông tin tuyên truyền các chính sách pháp luật có liên quan về trợ giúp xã hội đối với nạn nhân bị bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em; được tìm hiểu thế nào là bạo lực gia đình trên cơ sở giới, một số nguyên tắc cơ bản trong hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, biện pháp bảo vệ sự an toàn và quyền, lợi ích phụ nữ, trẻ em...

Phó trưởng Công an xã Xuân Lãnh trả lời những ý kiến của hội viên phụ nữ tại hội nghị đối thoại

Nhiều câu hỏi đối thoại của cán bộ, hội viên phụ nữ và trẻ em trên địa bàn xã cũng được đặt ra xoay quanh các vấn đề như: Người có hành vi bạo lực gia đình sẽ bị xử lý như thế nào và mức phạt ra sao; Trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng quy định như thế nào; Trách nhiệm của UBND xã trong thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em quy định như thế nào... Những vấn đề quan tâm của chị em đã được lãnh đạo địa phương và đại diện các ngành trả lời cụ thể, rõ ràng.

Bà Nguyễn Thị Phương Liên, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, tổ chức hội nghị đối thoại chính sách ở cơ sở là một trong những hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và phát huy vai trò chủ động của cán bộ, hội viên phụ nữ, trẻ em và người dân trên địa bàn trong việc nắm bắt thông tin, tìm hiểu các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích cũng như các kiến thức để xây dựng cuộc sống an toàn cho bản thân, gia đình, con em; đồng thời cũng là dịp để tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và xâm hại trẻ em tại địa phương; kịp thời can thiệp, giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân bảo đảm an toàn, tạm lánh khẩn cấp, cung cấp dịch vụ hỗ trợ ban đầu; các chính sách dành cho nạn nhân bị bạo lực, xâm hại góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em. Hội LHPN tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị đối thoại chính sách tại các địa bàn dự án 8 đạt và vượt chỉ tiêu TW Hội LHPN Việt Nam giao là trong giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh tổ chức được 31 cuộc đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn/bản.

Thu Huyên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video