Quảng Nam: Gần 600 hộ có phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo trong năm 2023

24/11/2023
Năm 2023, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đề ra mục tiêu phấn đấu giúp 482 hộ có phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo (mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 02 hộ), kết quả đến 31/10/2023 theo báo cáo, Hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở đã giúp 571 hộ thoát nghèo, cận nghèo (đạt 118% kế hoạch).
Khôi phục nghề dệt thổ cẩm cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tây Giang

Thực hiện khâu đột phá Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã có nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực như: Giúp đỡ ngày công, cây con giống hoặc được trợ giúp, kết nối vay vốn ưu đãi dưới hình thức bảo lãnh tín chấp từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế,... để chị em phát triển sản xuất - kinh doanh, mở mang ngành nghề, tạo việc làm và thu nhập cho lao động nữ nông thôn.

Các cấp Hội đã chủ động rà soát, phân tích nguyên nhân, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của hộ HVPN nghèo; xây dựng kế hoạch giúp đỡ hộ thoát nghèo thông qua công tác vận động, kết nối nguồn lực trao phương tiện sinh kế cho 1.200 HVPN nghèo với tổng số tiền trên 4,5 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức 70 lớp đào tạo nghề cho 3.523 lao động nữ; giải quyết việc làm cho 1.418 lao động nữ vào làm việc tại các công ty, xí nghiệp, giúp việc gia đình trong và ngoài địa phương; tư vấn, xuất khẩu lao động cho 33 lao động nữ.

Kết nối, hỗ trợ nguồn vốn vay ủy thác Ngân hàng CSXH cho 58.124 khách hàng vay vốn (đến 31/10/2023) với dư nợ đạt 2.851 tỷ đồng (chiếm 41% dư nợ uỷ thác). Phối hợp tổ chức 549 lớp tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội đến 100% cơ sở Hội và tổ vay vốn. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ HVPN khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; kết nối nguồn lực, giúp hỗ trợ hiện thực hóa 226 ý tưởng khởi nghiệp; mở 40 lớp tập huấn chuyên đề, 175 cuộc truyền thông về khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh cho hơn 15.000 HVPN; xây dựng mới và duy trì 09 Câu lạc bộ “Phụ nữ khởi nghiệp” tại các huyện. Hỗ trợ, hướng dẫn thành lập mới 18 HTX có phụ nữ tham gia quản lý; đến nay, toàn tỉnh có 101 Hợp tác xã với 302 thành viên nữ và 608 lao động nữ. Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Đề án “Hỗ trợ Hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”. Hỗ trợ nâng cao năng lực cho 312/300 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh.

Vận động, triển khai hiệu quả các hoạt động thuộc Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Tiếp sức trẻ em đến trường”, “Đồng hành cùng trẻ em nghèo, khuyết tật”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” với tổng tiền, quà trị giá trên 20 tỷ đồng: tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng gần 55.000 suất quà, hỗ trợ xây mới 80 mái ấm tình thương, sửa chữa 66 nhà, tặng 109 công trình vệ sinh, 415 công trình nước sạch; tặng 1.716 bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế; 84 sổ tiết kiệm cho Mẹ VNAH, mẹ liệt sỹ neo đơn, gia đình chính sách, thanh niên nhập ngũ, HVPN nghèo, khó khăn, hoạn nạn; phụ nữ khuyết tật, thăm xã kết nghĩa, xã miền núi….

Thực hiện tốt các chương trình liên tịch, phối hợp với các ngành liên quan nhằm tìm kiếm giải pháp hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo bền vững: Tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2025 giữa Hội LHPN tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam trong thực hiện các chính sách về tài chính toàn diện, tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội, các nguồn tín dụng khác, tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận thuận lợi với các nguồn vốn tín dụng phù hợp. Ký kết Thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình bảo hiểm vi mô với Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Quảng Nam triển khai các gói bảo hiểm tai nạn cho hội viên phụ nữ với 7.225 hợp đồng/621 triệu đồng; đã tiến hành chi trả cho 15 trường hợp rủi ro với số tiền trên 60 triệu đồng.

Theo kế hoạch nhiệm kỳ về hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo bền vững, trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh xây dựng, triển khai dự án “Mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng” cho 40 hộ phụ nữ (trong đó, có 70% hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, khó khăn; 30% hộ khác) tại 04 xã với tổng kinh phí 1 tỷ đồng. Đây là giải pháp huy động sự tham gia của phụ nữ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩy chị em tự tin khẳng định quyền năng kinh tế, thay đổi tư duy, tập quán sản xuất của người dân để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất và phát triển nông nghiệp bền vững; đổi mới cách thức sản xuất, ứng dụng, chuyển giao khoa học, kỹ thuật và sản xuất theo chuỗi giá trị; đảm bảo an ninh lương thực cho người dân, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video