Quyền lợi của Ứng viên khi tham gia Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024

21/05/2024
Đáp:
Ảnh minh họa (Báo PNVN)

- Các Ứng viên có Dự án khởi nghiệp được lựa chọn qua vòng Sơ loại cấp Vùng sẽ có cơ hội được tham gia các lớp tập huấn/đào tạo về kỹ năng xây dựng, thuyết trình dự án và kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp… do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

- Các Ứng viên đạt giải thưởng Chung kết Cuộc thi cấp Vùng sẽ nhận được cúp/kỷ niệm chương Cuộc thi cấp Vùng, giải thưởng bằng tiền mặt và được hỗ trợ truyền thông, giới thiệu về Dự án khởi nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Trung ương Hội, Báo Phụ nữ Việt Nam, Trang thông tin điện tử của Hội LHPN các tỉnh, thành phố/các Cơ quan/Đơn vị phối hợp; các kênh báo chí truyền thông và các hỗ trợ khác (nếu có).

- Các Ứng viên đạt giải thưởng Chung kết Cuộc thi Toàn quốc sẽ nhận được cúp/kỷ niệm chương Cuộc thi Toàn quốc, giải thưởng bằng tiền mặt, được hỗ trợ truyền thông, giới thiệu về Dự án khởi nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Trung ương Hội, Báo Phụ nữ Việt Nam, Trang thông tin điện tử của Hội LHPN các tỉnh, thành phố/các Cơ quan/Đơn vị phối hợp và các kênh báo chí truyền thông khác tại trung ương và địa phương; có cơ hội nhận được sự tư vấn, hỗ trợ nâng cao năng lực, ươm tạo, phát triển kinh doanh và kết nối các nguồn lực trong nước và quốc tế để phát triển Dự án khởi nghiệp và các hỗ trợ khác (nếu có).

- Ngoài ra, các Ứng viên còn có cơ hội được nhận Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam do có thành tích trong thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” năm 2024.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video