Sóc Trăng: Tiếp thu, học tập kinh nghiệm về những kết quả đạt được trong chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ nữ

23/08/2023
Sáng 23/8, Hội LHPN Việt Nam, Ban Tổ chức TW, Ban Dân vận TW và Tỉnh ủy Sóc Trăng phối hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề “Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ và thực hiện chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù” khu vực miền Nam.
Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (thứ 4 từ trái qua) và Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn (thứ 3 từ trái qua) cùng các đại biểu trao đổi tại Hội thảo

Dự và đồng chủ trì hội thảo gồm các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, UV BCH TW Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức TW; Hà Thị Nga, UV BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Tôn Ngọc Hạnh, UV dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Tấn Quang, Phó Trưởng ban Dân vận TW; Lâm Văn Mẫn, UV BCH TW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Đại biểu tham dự Hội thảo "Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ và việc thực hiện chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù"

Phát biểu khai mạc hội thảo, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, thời gian qua, với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, sự vào cuộc đồng bộ, nghiêm túc triển khai thực hiện của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, sự tích cực, sáng tạo, phát huy vai trò nòng cốt của các cấp Hội phụ nữ, công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số đã có nhiều thay đổi tích cực, đáng ghi nhận. Nhiều cơ chế, chính sách về lao động, việc làm, đào tạo nghề, phúc lợi xã hội có liên quan đến phụ nữ đã được ban hành, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Phụ nữ ngày càng tham gia sâu rộng trên mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội và khẳng định được vai trò, vị thế, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương, đất nước; nhiều chị đã và đang đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo quan trọng và có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương, đất nước.

Theo Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga, 19 tỉnh/thành phố khu vực phía Nam có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga - phát biểu tại Hội thảo

Việc thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới" của các tỉnh/thành trong khu vực có nhiều điểm sáng tích cực. Trong đó, các tỉnh/thành phố đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ các nhóm phụ nữ phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn; đời sống mọi mặt của phụ nữ khu vực phía Nam được cải thiện rõ rệt.

Đội ngũ cán bộ nữ tăng về số lượng và chất lượng, được trẻ hóa, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ nữ cấp ủy 3 cấp đều đạt và vượt chỉ tiêu. Nhiều tỉnhh/thành phố được nhắc đến với con số "nhất, nhì" của cả nước như TPHCM cao nhất cả nước về tỷ lệ nữ cấp ủy huyện, cấp cơ sở và tiếp tục dẫn đầu khu vực về tỷ lệ nữ đại biểu HĐND ở cả 3 cấp. Bình Phước cao thứ 2 cả nước về tỷ lệ nữ cấp ủy tỉnh. Riêng đối với tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ lao động nữ tham gia kinh tế ngày càng tăng, chiếm 48% tổng số lao động toàn tỉnh; trong đó tỷ lệ lao động nữ dân tộc thiểu số chiếm khoảng 30%, tỷ lệ nữ từ 30.49% tăng lên 33.8% (tổng số đảng viên nữ toàn Đảng bộ là 16.331/48.320 đảng viên). Tuy nhiên vẫn còn một số mặt hạn chế, bất cập cần cải thiện đòi hỏi tiếp tục có sự quan tâm tham gia vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và ban ngành, đoàn thể với các biện pháp xử lý ráo riết và đồng bộ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được thông tin nhanh 2 báo cáo tổng quan kết quả thực hiện các chính sách liên quan đến phụ nữ, phụ nữ đặc thù và công tác cán bộ nữ và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ nữ trong thời gian qua. 7 ý kiến tham luận từ đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành đã làm rõ, sâu sắc về kết quả đạt được, đặc biệt là những sáng kiến trong quá trình thực hiện ở địa phương; phân tích về những khó khăn, thách thức, hạn chế khác nhau về những vấn đề đặt ra trong công tác phụ nữ, trong việc thực hiện chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù và trong công tác cán bộ nữ, từ đó giúp các đại biểu có cách nhìn toàn diện hơn về vấn đề này.

Hội thảo "Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ và việc thực hiện chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù" khu vực miền Nam do Ban Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Đảng Đoàn TƯ Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức

Đồng chí Bùi Tấn Quang, Phó Trưởng ban Dân vận TW đề nghị các đại biểu thống nhất quan tâm một số nội dung: thời gian tới, các cấp Hội LHPN tỉnh, thành phố cần tiếp tục nắm chắc tình hình phụ nữ và các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới trên địa bàn; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sát với yêu cầu thực tiễn; tham mưu giải quyết đúng, trúng những vấn đề liên quan; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội nhằm thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ; thường xuyên sâu sát tình hình và có trách nhiệm với công tác phụ nữ; chủ động phát hiện, tạo nguồn, giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý và ứng cử vào cơ quan dân cử các cấp…; chủ động tham mưu cấp ủy các cấp; nhất là người đứng đầu, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và xây dựng nguồn nhân lực nữ chất lượng cao; chú trọng quan tâm đến các chỉ số về công tác hỗ trợ nhà ở, đào tạo, giới thiệu việc làm cho phụ nữ, công tác cán bộ nữ…

Ông Bùi Tấn Quang mong muốn lãnh đạo các tỉnh, thành ủy cần quan tâm tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa Nghị quyết số 11/NQ-TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 21/CT-TW của Ban Bí thư; nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, đặc biệt là người đứng đầu về công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới; thực sự quyết tâm chính trị cao, có cam kết mạnh mẽ, các giải pháp khả thi đảm bảo đạt được chỉ tiêu về cán bộ nữ theo tinh thần các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương bằng chiến lược, kế hoạch, đề án, chương trình… Quan tâm kiện toàn, bổ sung cấp ủy kịp thời theo đúng quy định, đặc biệt ở những địa bàn chưa đạt chỉ tiêu cán bộ nữ cấp ủy và chưa có nữ trong Ban Thường vụ; chú trọng bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn vào các vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là các vị trí chủ chốt còn khuyết…

Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn cho biết, thông qua Hội thảo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng mong muốn được lắng nghe những chia sẻ, trao đổi cũng như tiếp thu, học tập kinh nghiệm với các tỉnh/thành khu vực phía Nam về những kết quả đạt được và cả những khó khăn, thách thức, giải pháp trong chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ nữ; sự phát triển của nhóm phụ nữ đặc thù, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số.

Kết quả đạt được của Hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá công tác cán bộ nữ và việc thực hiện chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù. Đây là cơ sở, căn cứ để phục vụ cho việc đánh giá toàn diện thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới". Qua đó, tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện bình đẳng giới, hướng tới mục tiêu vì sự phát triển và hạnh phúc của phụ nữ.

Nguyễn Thanh Phương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video