Thanh Hoá: Ra mắt 4 Tổ truyền thông cộng đồng

06/12/2022
Ngày 4/12, Hội LHPN huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá, đã tổ chức ra mắt 4 Tổ truyền thông cộng đồng tại thôn Buồng, thôn An Nhân, thôn Chiềng, thôn Hún, xã Luận Khê.

Đồng thời tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 40 thành viên tổ và truyền thông mẫu thay đổi khuôn mẫu giới trong việc nhà cho hơn 250 hội viên phụ nữ và nhân dân 4 thôn.

Đây là một trong những hoạt động thuộc Dự án 8  "Bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Dự án nhằm uyên truyền, vận động thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" xoá bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hoá có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

Mô hình "Tổ thông cộng đồng" được thành lập với mục đích tuyên truyền, vận động người dân tại cộng đồng thay đổi nếp nghĩ cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video