Tin hoạt động Hội

24/01/2024
- Nam Định: 100% hộ vạy vốn từ Quỹ quay vòng sử dụng đúng mục đích
- Đồng Tháp: Công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả năm 2023

- Nam Định: 100% hộ vạy vốn từ Quỹ quay vòng sử dụng đúng mục đích

Năm 2023, Quỹ quay vòng vốn tỉnh Nam Định và 26 xã/thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định đã tổ chức giải ngân cho 1.246 thành viên vay vốn tại 25 xã/thị trấn, với tổng số tiền là 12.460 triệu đồng tại 265 nhóm. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được BQL các cấp quan tâm chú trọng, thẩm định 100% hộ vay, các thành viên vay vốn đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, chất lượng công trình đảm bảo.

Thông qua hoạt động của Quỹ Ban quản lý các xã, thị trấn đã lồng ghép các hoạt động của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương vào sinh hoạt nhóm đã từng bước làm thay đổi nhận thức và trách nhiệm của hội viên, phụ nữ và cộng đồng; hoạt động của Quỹ có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại địa phương, được các tầng lớp phụ nữ và nhân dân đồng thuận hưởng ứng, tạo sức lan tỏa rộng khắp, góp phần quan trọng trong việc tham gia thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu của tỉnh giai đoạn 2021- 2025.

Ban quản lý QQV tỉnh đã công bố và trao thưởng cho Hội LHPN 6 huyện, Ban quản lý quỹ quay vòng của 26 xã/thị trấn có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện hoạt động của Quỹ.

Năm 2024, Quỹ tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cơ chế hoạt động Quỹ tới các tầng lớp phụ nữ và cộng đồng dân cư khảo sát nhu cầu vay vốn của các hộ gia đình, phấn đấu đạt số lượng thành viên theo kế hoạch BQL tỉnh đã phân bổ;  tăng cường công tác kiểm tra giám sát định kỳ và đột xuất; thẩm định 100% hộ vay vốn theo quy định, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội các cấp và các thành viên trong BQL Quỹ, thẩm định 100% hộ vay vốn theo quy định đặc biệt là hộ vay vòng 2; rà soát, củng cố kiện toàn các nhóm TK- TD dưới 10 thành viên, phát triển hoặc ghép nhóm nâng số thành viên trong nhóm  để đảm bảo phụ cấp cho cán bộ Nhóm và hoạt động của nhóm 

- Đồng Tháp: Công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả năm 2023

Năm 2023, Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công ty Điện lực tỉnh đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về tuyên truyền công tác sử dụng điện an toàn, tiết kiệm hiệu quả, công tác chuyển đổi số thanh toán không dùng tiền mặt, hướng dẫn cài app, phổ biến các hành vi vi phạm sử dụng điện và các hình thức xử phạt trộm cắp điện theo quy định pháp luật.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân

Các cấp Hội đã phát động 3.718 hộ gia đình đăng ký tham gia Cuộc thi “Hộ gia đình sử dụng điện an toàn – tiết kiệm – hiệu quả” năm 2023; tổ chức sửa chữa điện, thay thế đường dây và đèn led tiết kiệm điện cho 120 hộ hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức Chương trình “San sẻ yêu thương – Tri ân khách hàng” trao tặng 240 suất quà đến hội viên, phụ nữ phụ nữ có hoàn cảnh khó tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Ngoài ra, các cấp Hội tiếp tục duy trì và xây dựng mới 362 mô hình “Tổ phụ nữ tiết kiệm điện” với 7.689 thành viên. Qua mô hình giúp hộ gia đình tiếp cận nhiều hơn các thông tin, cách làm trong sử dụng điện, từ đó nâng cao nhận thức, thói quen trong việc sử dụng điện hàng ngày, các thiết bị hỗ trợ thay thế trong sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, đồng thời tham gia các hoạt động Chiến dịch Giờ Trái đất và sự kiện chính thức Giờ Trái đất năm 2023 diễn ra từ 20 giờ 30 – 21 giờ 30, góp phần nâng cao ý thức cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã nâng cao nhận thức và ý thức của hộ gia đình về việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hình thành thói quen tiết kiệm, nhằm giảm chi phí tiêu thụ điện trong gia đình góp phần bảo vệ môi trường, đem lại lợi ích cho chính bản thân, gia đình và xã hội, hơn nữa giúp người dân quen dần trong việc thanh toán tiền điện trên các ứng dụng điện thoại, không dùng tiền mặt trong thanh toán tiền điện.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh tặng Bằng khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động hộ gia đình sử dụng điện an toàn – tiết kiệm – hiệu quả và 12 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình tiết kiệm điện” năm 2023.

Minh Hà, Hoài Ảnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video