Tọa đàm: "Đổi mới, sáng tạo trong thu hút phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia sinh hoạt Hội"

04/11/2022
Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Gia Lai, Hội LHPN huyện Đăk Pơ nhằm chia sẻ kinh nghiệm, phương thức hoạt động Hội trong thu hút, tập hợp hội viên.

Chương trình Tọa đàm "Đổi mới, sáng tạo trong thu hút hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số" do Báo Phụ nữ Việt Nam thực hiện thuộc Dự án 8 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Với phương châm "Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội", Hội LHPN các cấp đã không ngừng đổi mới, sáng tạo nội dung, phương thức hoạt động Hội, tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh với nhiều mô hình hoạt động đa dạng, thiết thực. Từ đó, tổ chức Hội không chỉ là nơi giúp chị em phát huy nội lực, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc mà còn đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng thiết thực của hội viên.

Đó cũng là nền tảng thu hút hội viên, phụ nữ DTTS, giúp chị em dần thay đổi nhận thức, tiếp cận cái mới, tiến bộ xã hội.

Để tìm hiểu kỹ hơn về nội dung này, Báo Phụ nữ Việt Nam đã có buổi toạ đàm với đội ngũ cán bộ Hội LHPN huyện Đak Pơ cùng các Chi hội trưởng cấp cơ sở (tỉnh Gia Lai) để lắng nghe và chia sẻ những kinh nghiệm, phương thức hoạt động Hội nhằm phát triển đông đảo số lượng Hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia sinh hoạt.

Báo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video