• Chỉ số tiến bộ của phụ nữ Việt Nam được cải thiện

  Kết quả của cuộc khảo sát năm 2007 về sự tiến bộ của phụ nữ, do tập đoàn MasterCard Worldwide công bố, cho thấy Việt Nam là quốc gia duy nhất tại Đông Nam Á có sự cải thiện về các chỉ số tiến bộ của phụ nữ trong năm nay.
 • Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

  Nhiều chuyên gia trong và ngoài nước cho rằng, mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng khung pháp lý bảo đảm quyền lợi cho phụ nữ, nhưng Việt Nam vẫn còn gặp nhiều trở ngại trong thực thi bình đẳng giới nên vấn đề này đòi hỏi sự quan tâm hơn nữa của toàn xã hội
 • Bước tiến mới về bình đẳng giới ở nước ta

  Việt Nam là một trong những quốc gia sớm tham gia ký và phê chuẩn Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW). Chủ trương không phân biệt đối xử ở Việt Nam hiện nay không chỉ là điều tuyên ngôn, mà được thể hiện đậm nét trong chính sách, pháp luật của Nhà nước, được tôn trọng và đảm bảo thi hành trong thực tiễn đời sống xã hội, cũng như trong mọi gia đình và trong nhận thức của người dân. Mục tiêu cơ bản của công cuộc đổi mới của Việt Nam là “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

 • Không nên để tình trạng "Phụ nữ nói cho phụ nữ nghe"

  Đó là đề nghị của Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tại buổi gặp mặt nữ cán bộ khoa học, quản lý, nhà giáo tiêu biểu toàn ngành giáo dục sáng 6/3 tại Hà Nội.
 • Phát biểu của Tổng thư ký LHQ nhân dịp kỷ niệm ngày 8/3

  Quyền phụ nữ và các vấn đề bình đẳng giới, tạo điều kiện phát triển cho chị em phụ nữ luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Liên hợp quốc trong nhiều năm qua.
 • LHQ ca ngợi nỗ lực xoá bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ ở Việt Nam

  Một quan chức của Quỹ Phát triển Phụ nữ Liên hợp quốc (UNIFEM) cho biết Liên hợp quốc (LHQ) đánh giá cao nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc hoàn thiện các thể chế pháp lý nhằm xoá bỏ phân biệt đối xử đối với phụ nữ.
 • VN cam kết loại trừ mọi sự phân biệt đối xử với phụ nữ

  Bà Hà Thị Khiết, Chủ tịch Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ, khẳng định Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt Công ước Liên hợp quốc về loại trừ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) và hoàn thành Mục tiêu Thiên niên kỷ về bình đẳng giới trước năm 2015.

HOẠT ĐỘNG HỘI

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH

THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI