• Ninh Thuận: Hiệu quả từ những mô hình hoạt động ở phụ nữ xã Phước Hữu

  Hội phụ nữ xã Phước Hữu (Ninh Phước) hiện có 2.448 hội viên sinh hoạt ở 6 chi hội cơ sở là: Mông Nhuận, La Chữ, Hậu Sanh, Hữu Đức, Tân Đức và Thành Đức. Đa số chị em đều làm nghề nông nên đời sống còn nhiều khó khăn. Hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Hội LHPN cấp trên phát động và chương trình xóa đói giảm nghèo của huyện, Hội phụ nữ xã Phước Hữu tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện ngày càng có hiệu quả.
 • Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lào Cai: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở

  Những năm qua, phụ nữ các dân tộc Lào Cai luôn phấn đấu thực hiện có hiệu quả 6 chương trình công tác trọng tâm hướng về cơ sở do Trung ương Hội LHPNVN đề ra.
 • Khẳng định vị thế của Hội qua nhiều hoạt động thiết thực

  Hướng theo 6 chương trình trọng tâm và phong trào thi đua yêu nứớc do Trung ương Hội LHPhụ nữ Việt Nam phát động, trong thời gian qua, hoạt động của các cấp Hội và phong trào phụ nữ trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gặt hái thêm những thành tích mới. Nhiều hình thức và nội dung sinh hoạt mang lại những lợi ích thiết thực cho phụ nữ đã và đang khẳng định vị thế của tổ chức Hội.
 • Hoạt động uỷ thác của Hội LHPN tỉnh Cao Bằng

  Cao Bằng là tỉnh có tỷ lệ hộ đói nghèo cao (36,56%), đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Nghèo đói thường gắn liền với thất học, bệnh tật, thiếu nhà ở, đe doạ đến sức khoẻ và hạnh phúc gia đình.
 • Hiệu quả hoạt động ở một Hội phụ nữ cơ sở

  Hội phụ nữ xã Cao Thắng (Thanh Miện - Hải Dương) hiện có hơn 1.500 hội viên sinh hoạt ở 5 chi hội thôn và 2 tổ phụ nữ tại hai trường tiểu học và THCS.

TÂM ĐIỂM

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

HOẠT ĐỘNG HỘI

MÔ HÌNH HIỆU QUẢ