• Tuyển Chuyên gia/đơn vị tư vấn Dự án 8

  Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam đang tìm kiếm Chuyên gia/đơn vị xây dựng bộ công cụ theo dõi, đánh giá tác động, hiệu quả của hoạt động hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ cho các tổ nhóm sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã có phụ nữ làm chủ hoặc đồng làm chủ để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số (Bộ công cụ dành cho các cấp Hội và Bộ công cụ dành cho tổ nhóm sinh kế/tổ hợp tác/hợp tác xã).
 • Quảng Nam: Phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số với những cách làm sáng tạo và hiệu quả

  Thời gian vừa qua, huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam) tập trung đổi mới, sáng tạo những cách làm hay, mô hình hiệu quả để tiến hành công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 • Vĩnh Phúc: Tạo cơ hội cho người nghèo, người dân tộc thiểu số ổn định sản xuất, tăng thu nhập

  Đây là một trong những mục tiêu tỉnh Vĩnh Phúc đặt ra để thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.
 • Đắk Lắk: Thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đi vào thực chất

  - Hội LHPN huyện Cư Kuin: 160 hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động tại Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 - Hội LHPN huyện Cư M’gar: Ra mắt Tổ hợp tác “Liên kết dệt thổ cẩm” tại buôn Ea M’doh
 • Tin hoạt động Hội

  - Quảng Bình: Hội thi tìm hiểu kiến thức sức khỏe sinh sản vị thành niên - Hà Nam: Ra mắt câu lạc bộ “Phụ nữ khởi nghiệp” - Ninh Thuận: “Hội sách tuổi hồng” kết hợp chương trình tuyên truyền pháp luật, giáo dục kỹ năng sống và phòng chống xâm hại trẻ em

TÂM ĐIỂM

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

HOẠT ĐỘNG HỘI

MÔ HÌNH HIỆU QUẢ