Đắk Lắk: Tuyên truyền, vận động phụ nữ, người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm, xóa bỏ các định kiến giới

24/05/2023
Vừa qua, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Lễ ra mắt và tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội, thành viên mô hình điểm “Tổ truyền thông cộng đồng” tại buôn Niêng 1, buôn Niêng 2, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn; buôn Yang Lá 2, buôn Yuk, xã Đắk Liêng, huyện Lắk. Theo đó, Hội LHPN tỉnh xây dựng 10 mô hình điểm Tổ truyền thông cộng đồng tại 5 huyện, mỗi huyện 1 xã, mỗi xã 2 mô hình tại 2 buôn.
Ra mắt “Tổ truyền thông cộng đồng” tại buôn Niêng 1

Phát biểu tại buổi ra mắt, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đặng Thị Hương quán triệt các thành viên Tổ truyền thông thực hiện các nội dung trong Quy chế: tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong buôn thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, lao động sản xuất, phát triển kinh tế… góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại; tích cực theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của người dân nói chung, PNTE gái nói riêng, kịp thời phản ánh với Ban điều hành Tổ về các vấn đề phát hiện ở địa bàn, tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, các buổi họp giao ban, thực hiện các hoạt động truyền thông theo phân công; đoàn kết, hỗ trợ, hợp tác với các thành viên trong Tổ để củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ, chủ động học hỏi, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực để hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đặng Thị Hương phát biểu tại chương trình

Tổ truyền thông được thành lập với mục đích tuyên truyền, vận động người dân tại cộng đồng thay đổi nếp nghĩ cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sau buổi ra mắt, các thành viên Tổ truyền thông được tập huấn nâng cao năng lực, gồm các nội dung: cách thức vận hành Tổ truyền thông cộng đồng; nhận thức cơ bản về giới – bình đẳng giới; kỹ năng lập kế hoạch truyền thông; viết tin, bài; hướng dẫn truyền thông trên loa phát thanh và mạng xã hội; hướng dẫn thực hiện truyền thông mẫu.

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục ra mắt và tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội, thành viên mô hình điểm “Tổ truyền thông cộng đồng” tại 3 đơn vị: xã Ea Sô, huyện Ea Kar; xã Dang Kang, huyện Krông Bông; xã Krông Jing, huyện M’Drắk.

Hgluinnie

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video