Đề nghị bổ sung nguyên tắc bảo đảm bình đẳng giới trong dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

25/05/2023
Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 5, chiều 25/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).
Đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc, phát biểu tại hội trường. Ảnh: quochoi.vn

Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Dự thảo Luật hiện nay gồm 12 chương với 115 điều, tăng 4 điều so với dự thảo Luật do Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 và đã cơ bản đáp ứng được quan điểm, mục tiêu, yêu cầu đặt ra khi sửa đổi Luật…

Với một số nội dung cụ thể, ông Vũ Hồng Thanh cho biết: Một số ý kiến đề nghị xác định rõ các tiêu chí lựa chọn đối tượng được Nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện cho tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX được tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; đề nghị bổ sung việc xem xét thụ hưởng chính sách với tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX mới thành lập tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Đồng thời quy định cụ thể chính sách hỗ trợ; sắp xếp các tiêu chí để hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên.

Với nội dung này, ông Vũ Hồng Thanh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý khoản 1 và khoản 2 Điều 18 (Tiêu chí thụ hưởng chính sách) về các tiêu chí để tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX được xem xét thụ hưởng chính sách của Nhà nước, theo đó bổ sung tiêu chí "mới thành lập tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định của Nhà nước".

Tại khoản 3 quy định trường hợp nhiều tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX cùng đáp ứng quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 18 thì ưu tiên lựa chọn tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX theo các tiêu chí như: Có số lượng thành viên, thành viên là người khuyết tật, thành viên là đồng bào dân tộc thiểu số, lao động nữ nhiều hơn… 

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại hội trường. Ảnh: quochoi.vn

Việc xem xét các tiêu chí ưu tiên lựa chọn tại khoản 3 được thực hiện đồng thời theo nguyên tắc mỗi tiêu chí được sử dụng với trọng số điểm như nhau do các tiêu chí này đều có giá trị quan trọng tác động đến kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh, chính trị, quốc phòng; các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX cùng đáp ứng nhiều tiêu chí khác nhau thì tổ chức nào có tổng điểm cao hơn sẽ được lựa chọn. Đồng thời, tại khoản 4 giao Chính phủ quy định chi tiết Điều 18 để bảo đảm tính khả thi của các chính sách. 

Ngoài ra, một số ĐBQH có ý kiến đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung nguyên tắc bảo đảm bình đẳng giới; bổ sung nội dung về tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể. Đồng thời cần làm rõ quy định "tổ chức kinh tế hợp tác có tư cách pháp nhân phải thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, tay nghề kỹ thuật cho thành viên, người lao động" (tại khoản 5 Điều 8).

Các đại biểu Quốc hội tại hội trường. Ảnh: quochoi.vn

Với nội dung này, ông Vũ Hồng Thanh cho biết, một trong những nghĩa vụ của HTX, liên hiệp HTX được quy định tại Điều 10 là phải giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên và người lao động. Tại khoản 1 Điều 8 cũng quy định về việc tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX mở rộng kết nạp thành viên không phân biệt về giới tính; tại khoản 3 Điều 18 (Tiêu chí thụ hưởng chính sách của Nhà nước) cũng quy định về việc ưu tiên lựa chọn được thụ hưởng chính sách của Nhà nước đối với tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX có phụ nữ làm quản lý, có nhiều thành viên là nữ hoặc sử dụng nhiều lao động nữ hơn, đây chính là những quy định nhằm bảo đảm nguyên tắc về bình đẳng giới. 

Thảo luận tại hội trường về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung - Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc, cho rằng, cho biết: Về quy định tiêu chí thụ hưởng chính sách (tại điều 18), nội dung còn quy định chung chung, chưa rõ ràng. Đại biểu Dung đề nghị bổ sung thêm các tiêu chí cụ thể để quy định tiêu chí thụ hưởng chính sách. Bên cạnh đó, về chính sách phát triển nguồn nhân lực, đề nghị bổ sung thêm trách nhiệm của hợp tác xã có nghĩa vụ xây dựng và thực hiện cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao qua chế độ tiền lương, thưởng.

Đại biểu Nguyễn Văn Thi, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang, thảo luận tại hội trường. Ảnh quochoi.vn

Còn đại biểu Nguyễn Văn Thi - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang, cho rằng, với chính sách bảo hiểm, cần có chế độ ưu tiên hỗ trợ hoặc cơ chế khuyến khích để thành viên hợp tác xã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây vừa là chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, vừa tạo động lực khuyến khích người dân tham gia các tổ chức kinh tế tập thể, góp phần xây dựng xã hội phát triển bền vững.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video