“Công tác phụ nữ trong tình hình mới: Thực trạng và giải pháp”

24/05/2023
Đó là chủ đề Hội thảo Khoa học do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức sáng ngày 23/5 tại tỉnh Kon Tum.
Hội thảo Khoa học với chủ đề "Công tác phụ nữ trong tình hình mới: Thực trạng và giải pháp" do Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại Kon Tum ngày 23/5/2023

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, đồng chủ trì Hội thảo.

Công tác phụ nữ ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực

Hội thảo "Công tác phụ nữ trong tình hình mới - thực trạng và giải pháp" nằm trong hoạt động khảo sát thực tiễn 05 năm triển khai Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư (Khoá XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Kon Tum là 1 trong 3 địa phương được thực hiện khảo sát, nhằm đánh giá kết quả cũng như những hạn chế trong công tác phụ nữ, qua đó, đưa ra giải pháp hực hiện hiệu quả công tác phụ nữ.

Qua 15 năm Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác cán bộ nữ và 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và Hội LHPN các cấp, công tác phụ nữ ngày càng được quan tâm sâu sắc, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nhấn mạnh, trong những năm qua, công tác phụ nữ luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm sâu sắc

Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương, những năm qua, công tác phụ nữ luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, thể hiện qua các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật. Ở mỗi giai đoạn, công tác phụ nữ có những yêu câu, nhiệm vụ cụ thể khác nhau để phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị ưu tiên của đất nước.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe các tham luận của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh… về: Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW tại Kon Tum - những vấn đề cần thảo luận; Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu trong công tác cán bộ nữ; Công tác phối hợp của các ngành trong công tác cán bộ nữ; công tác cán bộ nữ, kết quả, những vấn đề đặt ra và đề xuất giải pháp; Kết quả tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện chính sách đặc thù dành cho phụ nữ dân tộc thiểu số và những vấn đề đặt ra,…

Sau phần tham luận, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả công tác tuyên truyền về xây dựng gia đình gắn với xây dựng người phụ nữ việt nam thời đại mới; vai trò nòng cốt của tổ chức Hội LHPN trong công tác phụ nữ,…

Kon Tum đạt nhiều kết quả về công tác cán bộ nữ

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Văn Hòa khẳng định, từ khi thành lập lại đến nay, Tỉnh ủy Kon Tum luôn chú trọng lãnh đạo tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch để lãnh đạo triển khai thực hiện. Trong đó, đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố Hội LHPN các cấp thực sự vững mạnh; đã quan tâm quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ nữ phù hợp với khả năng, điều kiện của từng người và yêu cầu của từng địa phương, đơn vị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Văn Hòa khẳng định, Tỉnh ủy Kon Tum luôn chú trọng đến công tác phụ nữ và bình đẳng giới

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Kon Tum đã đạt được một số kết quả tích cực trong công tác cán bộ nữ như: Tỷ lệ đảng viên nữ chiếm 36,13% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ; nhiệm kỳ 2020-2025, ở cấp tỉnh có 25/95 đồng chí (chiếm 26,3%), ở cấp huyện có 218/764 đồng chí (chiếm 28,5%), cấp xã có 844/2.150 đồng chí (chiếm 39,3%) cán bộ nữ được quy hoạch tham gia cấp ủy các cấp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phụ nữ trên địa bản tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể: tỷ lệ nữ giới tham gia cấp ủy và lãnh đạo còn thấp; tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số là lãnh đạo chủ chốt chưa tương xứng với lực lượng cán bộ công chức nữ.

Tiếp tục quan tâm phát triển nguồn nhân lực nữ và công tác cán bộ nữ

Từ thực tế công tác cán bộ nữ tại tỉnh Kon Tum, ông Nguyễn Văn Hòa đề nghị Hội LHPN tỉnh tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ, đặc biệt là Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Chú trọng công tác quy hoạch cán bộ nữ, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để chủ động về nguồn nhân sự giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý. Triển khai rà soát, đánh giá, xác định nhu cầu cán bộ nữ giữ các chức danh thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo, làm cơ sở thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý; nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân về giới và bình đẳng giới; tạo sự đồng thuận, thống nhất của tập thể trong thực hiện công tác cán bộ nữ; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, động viên cán bộ nữ phát huy tinh thần tự lực tự cường, chủ động, sáng tạo; nêu cao tỉnh thần tự chủ, khắc phục khó khăn, không ngừng phần đấu học tập, rèn luyện...

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã lắng nghe nhiều tham luận và đề xuất giải pháp về công tác phụ nữ

Kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương khẳng định, công tác cán bộ nữ tại Kon Tum đạt được nhiều kết quả đáng mừng là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền địa phương. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam kỳ vọng trong thời gian tới, cấp ủy và các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh Kon Tum phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến việc phát triển nguồn nhân lực nữ, đến công tác cán bộ nữ; đồng thời có chỉ tiêu và định hướng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo nghề, khởi nghiệp cho phụ nữ để có được đội ngũ người lao động có chất lượng cao...

Nguồn: PNVN/kontum.gov.vn; Hội LHPN Kon Tum

TÂM ĐIỂM

Video