[Infographics] Hướng dẫn các bước khai báo y tế toàn dân

09/03/2020
Làm theo hướng dẫn sau để khai báo y tế trực tuyến được nhanh chóng và chính xác.

http://daidoanket.vn/VTV

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video