10 năm thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị: Thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền

03/08/2023
Chiều 1/8, Đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền do bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.
Bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu

Công khai phản hồi kết quả giải quyết ý kiến phản ánh

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền, chủ động tổ chức và phối hợp tổ chức việc góp ý đối với tổ chức và cá nhân qua các hình thức như góp ý trực tiếp, qua hòm thư được đặt tại các trụ sở, nơi làm việc, tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị, qua phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng các mô hình, cách làm hay như “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói”, “Diễn đàn Nhân dân”...

Qua 10 triển khai thực hiện Quyết định 218 đã được những kết quả tích cực. Cụ thể, về góp ý xây dựng Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức, phối hợp tổ chức 3.203 cuộc góp ý định kỳ, thường xuyên và đột xuất đối với tổ chức đảng. Nội dung góp ý chủ yếu là dự thảo Văn kiện đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 – 2025; dự thảo các đề án, chương trình, chỉ thị, nghị quyết, quy chế,... của cấp ủy liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Về góp ý xây dựng chính quyền, đã thực hiện 6.416 cuộc góp ý định kỳ, thường xuyên và đột xuất đối với tổ chức, cơ quan. Nội dung góp ý là các dự thảo Luật, Luật sửa đổi, bổ sung, các văn bản của HĐND, UBND các cấp liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, việc thực hiện cải cách hành chính; hoạt động của các cơ quan nhà nước…

Những ý kiến phản ánh, góp ý của Nhân dân cơ bản đều được các cấp ủy đảng tiếp nhận, xem xét, xử lý cụ thể; đồng thời, công khai phản hồi kết quả giải quyết bằng nhiều hình thức như trả lời trực tiếp, qua văn bản... để Nhân dân biết; báo cáo kết quả tiếp thu góp ý lên cấp ủy cấp trên trực tiếp và gửi cho MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp để theo dõi, giám sát.

Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp đã quan tâm thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, tiếp thu các ý kiến góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đúng quy trình; giải trình các ý kiến, phản ánh còn vướng mắc một cách khoa học, hợp tình, hợp lý, phù hợp với điều kiện của địa phương. Xử lý nhiều vấn đề bức xúc trong Nhân dân; giải quyết một cách triệt để, không để tồn đọng kéo dài và thông tin kết quả tiếp nhận thông qua các hình thức như hội nghị, văn bản, các báo cáo... Thường xuyên báo cáo kết quả tiếp thu góp ý với cấp ủy cùng cấp; đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền cấp trên thì báo cáo về chính quyền cấp trên trực tiếp và gửi cho MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp để theo dõi, giám sát.

UBND các cấp chủ trì, phối hợp tổ chức 1.353 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền với Nhân dân. Ttrong đó, tập trung đối thoại đối với người dân trong các dự án trọng điểm của tỉnh, với người dân có khiếu nại, tố cáo; đối thoại, tổ chức trao đổi, gặp gỡ định kỳ với các doanh nghiệp trên địa bàn để xem xét, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn khảo sát và lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các Ban của Tỉnh ủy đã tập trung trao đổi, thông tin thêm để làm rõ hơn một số nội dung liên quan đến: các hình thức lấy ý kiến của nhân dân xây dựng Đảng, chính quyền; tác động của Quyết định 218 đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của địa phương; kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 218; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, những mô hình, cách làm hay…

Bổ sung thêm thông tin, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết, hằng tuần Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng hợp những ý kiến phản ánh, bức xúc của Nhân dân qua MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Những vấn đề liên quan đến đời sống Nhân dân, Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy chuyển trực tiếp UBND xử lý và thông tin về người dân, về địa phương…

Trong quá trình thực hiện Quyết định số 218, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đã sáng tạo, xây dựng nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đặc biệt trong năm 2022, LĐLĐ tỉnh tổ chức “Chương trình gặp gỡ, tìm hiểu đời sống, việc làm, tâm tư và nguyện vọng nữ công nhân, viên chức lao động” tại 8 công đoàn cơ sở với 270 công nhân, viên chức lao động tham dự, ghi nhận 76 câu hỏi, ý kiến, kiến nghị; MTTQ Việt Nam cấp xã đã triển khai thực hiện “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói” được 182 hội nghị với 1.943 lượt người tham dự, tiếp nhận 1.199 lượt ý kiến...

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng đoàn khảo sát Hà Thị Nga cơ bản đồng tình với báo cáo của tỉnh; ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong 10 năm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Quyết định số 218. Đồng thời ghi nhận các đề xuất của tỉnh để tổng hợp, báo cáo BCĐ Trung ương.

“Đề nghị tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong đổi mới phương thức tổ chức góp ý để có thể tiếp nhận nhiều hơn, kịp thời hơn tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề người dân, đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp hiện đang quan tâm. Nâng cao hiệu quả tiếp thu, giải quyết  những góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền để không chỉ biến những mong muốn chính đáng của người dân trở thành hiện thực mà còn góp phần củng cố vị trí, vị thế của MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, củng cố niềm tin của  người dân với Đảng, với chính quyền”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Trước đó, vào buổi sáng, Đoàn Khảo sát đã làm việc với Thành ủy Vũng Tàu về tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị.

Báo Bà Rịa-Vũng Tàu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video