3 hoạt động sáng tạo của Hội LHPN Việt Nam trong hỗ trợ phụ nữ, trẻ em ảnh hưởng bởi Covid-19

20/12/2022
Tại Hội nghị tổng kết hoạt động của Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên iệp năm 2022, Hội LHPN Việt Nam được đánh giá có nhiều hoạt động sáng tạo trong hỗ trợ phụ nữ, trẻ em ảnh hưởng bởi Covid-19.
Ông Đỗ Văn Chiến (giữa), Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị

Chiều ngày 19/12, Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2022 của Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp đã diễn ra tại Hà Nội. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Cụm trưởng thi đua, phát biểu khai mạc Hội nghị

Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp gồm 9 tổ chức: Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, TƯ Hội LHPN Việt Nam, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp Hội các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Theo báo cáo kết quả hoạt động Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp năm 2022, ngay từ đầu năm, các đơn vị thành viên trong Cụm đã tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua, huy động sự chung tay, sự vào cuộc của cả hệ thống từ TƯ tới cơ sở; vận động các cấp, các ngành và đoàn viên, hội viên, chiến sĩ tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh; đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và người đứng đầu các đơn vị thành viên, Cụm thi đua đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch đề ra.

Nhiều hình thức tuyên truyền được đổi mới, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần cổ vũ tinh thần thi đua trong các tầng lớp Nhân dân, phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid - 19, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ, hội viên, đoàn viên, nông dân, người lao động, quần chúng Nhân dân tin tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước trong tình hình mới, nêu cao truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái "lá lành đùm lá rách" của dân tộc...

Bà Hà Thị Nga, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị

Những điểm nhấn của phong trào thi đua

Cụm đã cụ thể hoá các phong trào thi đua gắn với thực hiện các cuộc vận động, chương trình, phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như: Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức; Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; Phong trào thi đua "Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau"; Phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; Phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"; Phong trào Đoàn kết sáng tạo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Các thành viên trong Cụm đã triển khai sổi nổi, sâu rộng, có hiệu quả đến các tầng lớp nhân dân. Trong đó, TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được đánh giá là sáng tạo trong triển khai thực hiện hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mồ côi do COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn: Chương trình "Mẹ đỡ đầu"; Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương"; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các thành viên Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm của đơn vị, từ đó có những đề xuất mới, góp phần bổ sung hoàn thiện báo cáo năm và gợi mở những phương hướng mới cho nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video