3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp

20/12/2022
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoạt động vì người nghèo là những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Cụm thi đua.
Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp trong Cụm thi đua tại lễ ký giao ước thi đua năm 2023

Trong khuôn khổ Hội nghị Tổng kết hoạt động Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp năm 2022, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Cụm, bao gồm: 

+ Tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; 

+ Tăng cường tuyên truyền, tổ chức học tập, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các Nghị quyết của Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; 

+ Tiếp tục triển khai thi đua thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xóa đói, giảm nghèo bền vững, tập trung vào phong trào "Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau" và Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Hội nghị cấp Vụ đã thống nhất và báo cáo đề xuất khen thưởng năm 2022 cho các đơn vị trong Cụm, cụ thể: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận Cờ Thi đua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Các đơn vị: TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam nhận Bằng khen của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cùng với đó, các thành viên trong Cụm cũng tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; tập trung hưởng ứng, phát động phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; phát huy vai trò của người đứng đầu tổ chức, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế từ nay đến hết năm 2023...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam nhất trí với báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, đồng thời ghi nhận, cám ơn công sức của các thành viên trong Cụm đã có những chỉ đạo, hành động quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả trong các hoạt động, phong trào do Cụm phát động. 

 Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Trong năm 2023, các thành viên trong Cụm cần làm tốt Quyết định số 1526/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án "Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025; tập trung tổ chức các Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm góp phần hoàn thiện Dự án luật trước khi trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp lần thứ 4 Quốc hội khóa XV; đề xuất cách thức tiếp cận phong trào thi đua theo hướng đổi mới, sáng tạo...

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video