432 cán bộ Hội phụ nữ cơ sở được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội

26/08/2008
Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ cơ sở năm 2008, trong tháng 7 và tháng 8/2008, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã tổ chức 3 lớp (mỗi lớp tổ chức trong 5 ngày) bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 432 chị là Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPN 230/230 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2008 tập trung một số nội dung chính như: Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về công tác vận động quần chúng nói chung vận động phụ nữ nói riêng; đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta về hội nhập kinh tế quốc tế; kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X; Điều lệ Hội LHPN Việt Nam; hướng dẫn nghiệp vụ công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam; nghiệp vụ công tác kiểm tra của Hội; chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; một số kiến thức về hợp tác xã; kế hoạch triển khai Luật phòng chống bạo lực gia đình; xây dựng gia đình trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước;

Sau 5 ngày tập huấn, kết quả kiểm tra có 331/ 432 chị đạt khá giỏi chiếm tỷ lệ 76,6% (loại giỏi có 83 chị chiếm 19,2%). Đa số học viên đều đánh giá nội dung của khoá tập huấn có tác dụng bổ ích, thiết thực với yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội trong giai đoạn hiện nay và đều quyết tâm vận dụng những nội dung, kiến thức, kỹ năng tiếp thu được vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào phụ nữ địa phương một cách hiệu quả nhất.

Vân Hương
Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video