54 tỉnh, thành đạt tỷ lệ nữ ứng cử đại biểu Quốc hội từ 35% trở lên

29/04/2021
Theo báo cáo nhanh của 63 tỉnh/thành Hội, đến ngày 25/4, sau Hội nghị hiệp thương lần 3, kết quả cán bộ nữ, cán bộ Hội được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đạt như sau:
Các nữ đại biểu tham gia Chương trình Tập huấn - Tọa đàm nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 do Hội LHPN TP Đà Nẵng tổ chức

- Nữ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV toàn quốc có 393 nữ/868 người đạt 45,3% (tăng 6,3% so với khóa XIV), trong đó, nữ ứng cử viên tại các cơ quan Trung ương là 45/203 người, đạt tỷ lệ 22,2%, nữ ứng cử viên khối địa phương là 348/665, đạt tỷ lệ 52,3%.

Có 54 tỉnh, thành có tỷ lệ nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội từ 35% trở lên, trong đó 25 tỉnh, thành có tỷ lệ từ 50% trở lên, cao nhất Nam Định là 71,4%. Có 9 tỉnh, thành có tỷ lệ nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội dưới 35% (khóa XIV có 22 tỉnh/thành), trong 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội có 8 đơn vị bầu cử không có nữ ứng cử viên.

Toàn quốc có 36 cán bộ Hội các cấp được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó, cấp Trung ương: 02 chị; cấp tỉnh: 24 chị; cấp huyện 6 chị; cấp xã 4 chị.

- Nữ ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là 2.533/6.211 đạt tỷ lệ 40,8% (tăng 1,1% so với nhiệm kỳ trước), trong đó có 211 cán bộ Hội ứng cử; có 59 tỉnh, thành phố có tỷ lệ nữ trên 35% trong đó cao nhất là Bắc Cạn (56%), còn 04 tỉnh có tỷ lệ nữ ứng cử viên dưới 35%.                                                                 

Ban Tổ chức TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video