80% số đơn vị tổ chức Hội thi “chủ tịch hội LHPN cơ sở giỏi” cấp quận, huyện

04/06/2009
Sau Hội thi “chủ tịch Hội LHPN cơ sở giỏi” năm 2009 tại 2 đơn vị điểm là Thành phố Hà Đông và huyện Gia Lâm, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội đã tiến hành chỉ đạo Hội thi chung khảo của các quận, huyện còn lại trên địa bàn thành phố.

Tính đến 30/5/2009, toàn thành phố đã có 23/29 quận, huyện, đạt 80% số đơn vị quận, huyện tổ chức thành công Hội thi Chủ tịch Hội LHPN cơ sở giỏi, thu hút sự tham gia của 155 chủ tịch Hội phụ nữ xuất sắc được lựa chọn từ vòng thi sơ khảo.

Ngoài các phần thi về kiến thức, năng khiếu đã được các chủ tịch Hội cơ sở thể hiện sinh động với hình thức phong phú, đa dạng thì phần thi kỹ năng, với hình thức thuyết trình hoặc tiểu phẩm, nội dung phản ánh những tình huống nảy sinh từ thực tiễn công tác Hội cũng như những vấn đề bức xúc ở địa phương hiện nay như dân số, môi trường, giải phóng mặt bằng… đã được chị em xử lý một cách thuyết phục, thể hiện khả năng “dân vận” của người cán bộ Hội cấp cơ sở.

Dự kiến đến giữa tháng 6/2009, 100% các quận, huyện sẽ hoàn thành Hội thi chung khảo, chọn các thí sinh thực sự xuất sắc tiêu biểu tham dự Hội thi Chủ tịch Hội LHPN cơ sở giỏi cấp Thành phố.

Kim Anh
Hội LHPN thành phố Hà Nội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video