Bà Rịa-Vũng Tàu: Hội LHPN đóng góp ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

22/02/2023
Ngày 22/2, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội thảo góp ý đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Lê Thị Kim Thu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đồng chủ trì hội nghị.
Bà Nguyễn Thị Minh Hương (trái), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và bà Lê Thị Kim Thu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đồng chủ trì hội nghị

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 236 điều, quy định cụ thể quyền và trách nhiệm của Nhà nước, của công dân đối với đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất…

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dụng: Cần có quy định cụ thể về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quy định cụ thể việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; bổ sung trình tự, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phù hợp với thực tiễn; sửa đổi, bổ sung thời điểm xác định giá đất…

Báo Bà Rịa-Vũng Tàu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video