Bắc Giang: Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển hợp tác xã vùng DTTS

30/08/2023
Bắc Giang đã dành nhiều nguồn lực phát triển các hợp tác xã nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số khai thác tiềm năng, lợi thế, vươn lên thoát nghèo. Trong đó, tỉnh chú trọng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, coi đây làm bàn đạp để thúc đẩy phát triển các hợp tác xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Lãnh đạo Ban Dân tộc, Liên minh HTX tỉnh khảo sát tình hình sản xuất tại HTX Ba kích tím Tây Yên Tử.

Tích cực hỗ trợ các hợp tác xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Để phát triển các mô hình Hợp tác xã (HTX), tỉnh Bắc Giang đã ban hành, triển khai nhiều chủ trương, chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ, thúc đẩy. UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Đề án hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động kế toán, kiểm toán trong các HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; sắp xếp lại tổ chức Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh; thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX…

Liên minh HTX tỉnh tích cực phối hợp với các đơn vị, ngành liên quan triển khai thực hiện nhiều biện pháp như hỗ trợ phát triển mô hình HTX ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và mô hình HTX nông nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể hoạt động, vay vốn với lãi suất ưu đãi; tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại cho các HTX, liên hiệp HTX; xây dựng, phát triển các mô hình chăn nuôi gia súc trên địa bàn các huyện miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN)…

Trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh dành gần 110 tỷ đồng để hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị cho các HTX, doanh nghiệp, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và một số hộ không thuộc hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Từ năm 2021, Ban Dân tộc và Liên minh HTX tỉnh có chương trình phối hợp, cùng hỗ trợ, tư vấn, tuyên truyền, vận động thành lập mới các HTX trong vùng đồng bào DTTS&MN, phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 hỗ trợ, tư vấn, vận động thành lập mới 5 - 10 HTX tại vùng DTTS&MN, đồng thời tạo điều kiện cho các chủ thể tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển sản xuất; xây dựng một số mô hình ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Phối hợp các hoạt động khởi nghiệp, hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN trên nhu cầu thực tế, tiềm năng và lợi thế vùng.

Với sự hỗ trợ kịp thời, trong thời gian qua nhiều hợp tác xã tại Bắc Giang đã được thành lập mới, hoạt động hiệu quả. Tiêu biểu như: Được sự hỗ trợ của Liên minh HTX tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, giữa năm nay, HTX Yên Sơn được thành lập với 7 thành viên là những hộ đồng bào DTTS tham gia ươm giống cây trên địa bàn xã. Sau khi thành lập, thành viên HTX thường xuyên trao đổi kỹ thuật, chia sẻ khách hàng để cùng phát triển.

Hay như tại xã Vân Sơn (Sơn Động), tháng 9/2022, UBND xã Vân Sơn (Sơn Động) hướng dẫn một số hộ dân tộc Tày ở thôn Nà Vàng liên kết thành lập HTX Phú Cường. Được UBND huyện hỗ trợ 300 triệu động mua máy ấp trứng, ép cám viên, từ 200 gà bố mẹ, đến nay HTX có hơn 1 nghìn con và duy trì từ 2-3 nghìn gà thương phẩm. Dự kiến từ tháng 9 này, HTX bắt đầu có gà thương phẩm với số lượng khoảng 500 con/tháng. Với giá bán 180 nghìn đồng/kg, dự kiến người chăn nuôi sẽ có nguồn thu đáng kể.

Đẩy mạnh chuyển đổi số để thúc đẩy phát triển

Bên cạnh những kết quả tích cực, sự phát triển các mô hình HTX tại vùng DTTS&MN tỉnh Bắc Giang cũng còn những hạn chế nhất định. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, dù số HTX tại vùng DTTS&MN của tỉnh được thành lập mới tăng trong những năm gần đây, nhiều HTX đã khẳng định được hướng đi đúng và từng bước lớn mạnh song trên thực tế số lượng, chất lượng các HTX còn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh.

Hiệu quả hoạt động của nhiều HTX còn thấp, chưa có sức lan tỏa, chưa tạo sự gắn kết cho thành viên và người dân. Nhiều HTX chưa có kỹ năng xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, chủ yếu tập trung vào các dịch vụ truyền thống, tiếp thu tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, giống, vật nuôi mới vào sản xuất chậm. Ngành nghề kinh doanh không đa dạng, sản phẩm tạo ra chưa có tính cạnh tranh cao, khó tiêu thụ, sản phẩm sản xuất ra còn mang tính tự phát, chưa được đăng ký nhãn hiệu hàng hoá…

Sản phẩm trà hoa vàng của HTX Dược liệu Lựu Chanh Trường Sơn được công nhận đạt OCOP 4 sao.

Để phát triển kinh tế HTX tại Bắc Giang trong thời gian tới, một trong những giải pháp được tỉnh quan tâm đẩy mạnh đó là việc ứng dụng công nghệ số làm bàn đạp cho sự phát triển. UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Đề án “Hỗ trợ phát triển mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và mô hình hợp tác xã nông nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021 - 2025". Đồng thời, tỉnh đã bố trí 2,7 tỷ đồng để xây dựng ứng dụng phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX, cài đặt trên thiết bị thông minh (điện thoại, máy tính bảng, máy vi tính...); thực hiện hỗ trợ, phát triển các mô hình HTX ứng dụng công nghệ 4.0 phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, 5 mô hình khởi nghiệp HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ hiện đại, việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, quảng bá sản phẩm, liên kết tiêu thụ, kết nối đầu ra… mang đến cho các HTX nông nghiệp nhiều cơ hội, và trở thành giải pháp hữu ích nâng cao hiệu quả kinh tế. Để thích ứng với 4.0, nhiều HTX vùng DTTS&MN ở Bắc Giang đã chủ động ứng dụng công nghệ trong các khâu, nhất là sản xuất, tiêu thụ.

Một số HTX có sản phẩm được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên như: HTX Dịch vụ nông nghiệp Thảo Mộc Linh (Sơn Động); HTX Dược liệu Lựu Chanh Trường Sơn (Lục Nam); HTX Dược liệu Thiện Tâm (Yên Thế)… Cùng đó, tại vùng đồng bào DTTS, người dân, thành viên HTX đã tiếp cận công nghệ tạo ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP như: Vải thiều Lục Ngạn; na, dứa Lục Nam…

Ông Đinh Văn Lai, Giám đốc HTX Ba kích tím Tây Yên Tử (Sơn Động) cho biết: HTX đã thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng thâm canh cây Ba kích tím dưới tán rừng trên địa bàn huyện Sơn Động”. Kết quả thực hiện dự án đã xây dựng thành công mô hình trồng cây Ba kích tím theo tiêu chí GACP-WHO, mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập đã trừ chi phí (lãi) khoảng 995 triệu đồng/ha, gấp 5 - 6 lần so trồng cây lâm nghiệp. Ngoài ra, dự án góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào DTTS nơi đây.

Hay tại HTX Gà núi Hương Sơn, HTX đã ứng dụng chế phẩm sinh học HTMAXigest Po trong chăn nuôi và bước đầu đã mang lại kết quả tích cực. Mô hình sử dụng chế phẩm sinh học HTMAXigest Po trong chăn nuôi gà giúp cho người nông dân nhàn hơn rất nhiều mà chất lượng con gà lại cao lên. Mô hình này được Hội nông dân tỉnh Bắc Giang khuyến khích, hỗ trợ.

Để hỗ trợ các HTX đẩy mạnh chuyển đổi số, đặc biệt là đưa các sản phẩm nên các sàn thương mại điện tử, theo ông Trần Quang Hùng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, tháng 6 vừa qua, Liên minh HTX tỉnh đã xây dựng, triển khai kế hoạch hỗ trợ xây dựng và duy trì chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào DTTS&MN. Theo đó, trong năm nay, trên cơ sở trang thương mại điện tử của Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh sẽ bố trí kinh phí để trang bị các thiết bị vận hành và phục vụ hỗ trợ HTX tại vùng đồng bào DTTS&MN; bố trí cán bộ hỗ trợ các HTX thiết kế nhãn mác, nhãn hiệu, thương hiệu, xử lý ảnh sản phẩm trước khi đưa lên chợ sản phẩm trực tuyến… qua đó, thúc đẩy kinh tế hợp tác xã vùng DTTS&MN của tỉnh phát triển.

dangcongsan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video