Bắc Giang: Trên 1 nghìn chi hội trưởng được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội

23/03/2023
Trong tháng 2 và tháng 3 năm 2023, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã tổ chức 08 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 1.179 chị là chi hội trưởng phụ nữ trên địa bàn tỉnh.
Lớp bồi dưỡng cho chi hội trưởng tại huyện Lạng Giang

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp và chi hội trưởng phụ nữ, giai đoạn 2019 - 2025, chủ đề công tác Hội năm 2023 "Tập trung xây dựng cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở" và nội dung trọng tâm đăng ký thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023 “Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động Hội LHPN cấp cơ sở, nhất là chi hội phụ nữ”.

Tham dự lớp bồi dưỡng, các chị đã được cung cấp những kiến thức lý luận cơ bản về công tác phụ nữ; về vị trí của tổ chức Hội phụ nữ cơ sở, chi hội phụ nữ; vai trò, nhiệm vụ của chi hội trưởng và những quy định về hội viên, hội phí, quỹ hội, xếp loại chi hội; hướng dẫn về cách ghi chép sổ sách của chi hội nhiệm kỳ 2022-2027.

Việc nâng cao chất lượng cán bộ Hội các cấp, đặc biệt là đội ngũ chi hội trưởng phụ nữ thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ về mọi mặt sẽ từng bước chuẩn hoá, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội năng động, sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục vận động nguồn lực, tập trung tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở nhằm xây dựng nền tảng then chốt của phong trào phụ nữ phát triển vững mạnh toàn diện, thực hiện hiệu quả Khâu đột phá “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh” mà Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đã đề ra, góp phần xây dựng phong trào phụ nữ tỉnh nhà ngày càng phát triển bền vững.

Giáp Loan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video