Bắc Giang: Triển khai Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”

26/11/2023
Hội LHPN tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.
Bà Ngụy Thị Tuyến - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang - phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, bà Ngụy Thị Tuyến - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang - đã trực tiếp triển khai Đề án. 

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã cụ thể hóa nội dung và nhiệm vụ trọng tâm của Đề án đảm bảo sự thống nhất, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu của Đề án. Xác định cụ thể và làm rõ trách nhiệm của các cấp Hội Phụ nữ trong việc chủ trì tham mưu, phối hợp với các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức có liên quan trong triển khai thực hiện Đề án. Đồng thời, nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ và xã hội về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các nội dung của Đề án; phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX; thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, việc làm và tham gia các hoạt động xã hội.

Quang cảnh hội nghị

Đề án được triển khai thực hiện từ năm 2023-2030, chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2023-2025 và giai đoạn 2 từ năm 2026-2030. Đề án đã đề ra các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn và 6 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện hiệu quả Đề án. 

Cụ thể: Tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ, tư vấn, xây dựng các HTX do phụ nữ tham gia quản lý và tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp Hội về hỗ trợ, phát triển KTTT, HTX; tăng cường hợp tác quốc tế.

Ông Lê Ô Pích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Ô Pích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, nhấn mạnh sự cấp thiết của Đề án, đồng thời đề nghị sự chung tay của các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị trong thực hiện Đề án; chủ động phối hợp với Hội LHPN trong tổ chức triển khai thực hiện Đề án, kết hợp lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể và các dự án khác có liên quan của tỉnh nhằm hỗ trợ cơ chế, chính sách và kinh phí để thực hiện Đề án hiệu quả, đúng tiến độ, đúng mục tiêu kế hoạch Đề án đề ra.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video