Bắc Kạn: Những kết quả bước đầu trong triển khai dự án 8 trên địa bàn tỉnh

28/09/2023
Thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn rất tích cực triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” nhằm thúc đẩy chăm sóc phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số. Các mô hình, hoạt động triển khai tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn được người dân, phụ nữ đồng tình ủng hộ, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.
Lễ Ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng thôn Bản Ca, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn

Để đạt mục tiêu, chỉ tiêu Dự án 8 đặt ra, Hội LHPN tỉnh luôn chủ động nắm bắt những khó khăn, hạn chế từ cấp huyện; tổ chức giao ban để cùng trao đổi, tìm giải pháp tháo gỡ; Bám sát vào các mục tiêu, chỉ tiêu, đồng thời căn cứ thực tế tại các địa phương để xây dựng chương trình hoạt động hiệu quả; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các mạng xã hội.

Là một tỉnh còn nhiều khó khăn, trình độ nhận thức chưa đồng đều, đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hủ tục tồn tại, phụ nữ và trẻ em gái vẫn là nạn nhân của những vụ bạo lực gia đình với nhiều nguyên nhân, nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống… Từ thực tế đó, Hội xác định chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, trong đó lực lượng nòng cốt là cán bộ từ thôn, bản, người có uy tín, phụ nữ, trẻ em trong cộng đồng tham gia là những người đi đầu trong thay đổi những nếp nghĩ, cách làm, dần xóa bỏ những hủ tục, văn hóa lạc hậu. Từ tháng 11/2022 đến nay, các cấp Hội đã thành lập được 72 Tổ truyền thông cộng đồng với 720 thành viên, 25 Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi với 350 thành viên.

Tổ chức truyền thông xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống cho phụ nữ và trẻ em, an toàn giao thông, phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, phòng, chống buôn bán người, phòng, chống ma túy, phòng, chống lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng... cho hơn 2.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ. Đồng thời, tổ chức tập huấn đối thoại chính sách; tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên, phụ nữ; tập huấn nâng cao năng lực về bình đẳng giới và tăng quyền năng cho phụ nữ... Qua đó, các hoạt động chăm lo, hỗ trợ mọi mặt cho phụ nữ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được đổi mới, nâng cao.

Truyền thông xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới tại thôn Nà Nguộc xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới

Theo bà Phan Thị Na - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh: Dự án 8 đã được các cấp Hội Phụ nữ tích cực tổ chức triển khai theo kế hoạch, hướng dẫn của Hội LHPN Việt Nam, bước đầu đạt được những kết quả. Tuy nhiên trong quá trình triển khai vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: cán bộ Hội thiếu kinh nghiệm trong thực hiện Dự án; một số nội dung trong các văn bản hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện Dự án tại cơ sở...

Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp của các sở, ngành liên quan và các địa phương; Hội LHPN 8 huyện triển khai Dự án tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, tích cực tham mưu cho UBND huyện triển khai theo kế hoạch; chủ động phối hợp với các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã tổ chức thực hiện các hoạt động, chỉ tiêu cụ thể theo hướng dẫn của trung ương, của tỉnh; đồng thời, chỉ đạo Hội LHPN cấp xã triển khai các hoạt động của Dự án 8 khoa học, hiệu quả, gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp để tác động toàn diện làm thay đổi căn bản thực trạng bình đẳng giới và đời sống kinh tế - xã hội của phụ nữ vùng DTTS và miền núi.

Lan Chi

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video