Bắc Kạn: Thành lập được 224 Tổ truyền thông cộng đồng

28/07/2023
Đoàn công tác TW Hội LHPN Việt Nam do đồng chí Tôn Ngọc Hạnh - UV dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Bắc Kạn nhằm kiểm tra, giám sát kết quả triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.
Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, việc triển khai thực hiện Dự án 8 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong thời gian qua luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các nghị quyết, kế hoạch cụ thể. Qua đó tạo điều kiện cho chính quyền, địa phương triển khai dự án kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của người dân, được người dân nhiệt tình tham gia hưởng ứng, từng bước thay đổi nhận thức về "nếp nghĩ, cách làm", góp phần xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em.

Hội LHPN tỉnh đã triển khai thành lập, duy trì hoạt động của 224 Tổ truyền thông cộng đồng; Hỗ trợ Tổ nhóm sinh kế, Tổ hợp tác, Hợp tác xã có phụ nữ làm chủ hoặc đồng làm chủ ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận với các dịch vụ kinh tế thương mại, quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa; Củng cố, nâng cao chất lượng hoặc thành lập mới Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình; Tổ chức cuộc đối thoại chính sách tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn về các vấn đề mà phụ nữ, trẻ em và người dân quan tâm…

Các đại biểu tham gia buổi làm việc

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai dự án 8 tại Bắc Kạn vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Đội ngũ cán bộ Hội chưa có kinh nghiệm trong việc tổ chức, triển khai dự án lớn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia nên còn nhiều lúng túng; việc tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo còn chậm so với kế hoạch đề ra; một số nội dung hướng dẫn trong Thông tư 15/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính chưa phù hợp với nội dung hoạt động, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện, chậm tiến độ. Việc triển khai một số chỉ tiêu gặp khó khăn, đặc biệt những chỉ tiêu liên quan đến công nghệ số…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh đề nghị trong thời gian tới, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Bắc Kạn tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, điều hành công tác triển khai dự án 8 hiệu quả. Hội LHPN tỉnh rà soát, nắm vững hướng dẫn của TW Hội, trên cơ sở đó bổ sung, hoàn thiện kế hoạch để các nội dung, chương trình dự án thực hiện từ cấp tỉnh đến cơ sở có kết quả cụ thể, chất lượng.

Ban Dân tộc Tôn giáo TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video