Bắc Kạn: Tổ truyền thông cộng đồng vận động người dân xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới

03/12/2022
Để triển khai hiệu quả các hoạt động của Dự án 8, Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức Lễ ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng và truyền thông thay đổi khuôn mẫu giới trong gia đình tại thôn Bản Đính, xã Nghiên Loan (Pác Nặm) và thôn Loỏng Lứng, xã Yến Dương (Ba Bể).
Tổ truyền thông cộng đồng thôn Bản Đính, xã Nghiên Loan (Pác Nặm)

Tại lễ ra mắt, Hội LHPN 02 xã công bố quyết định thành lập và thông qua quy chế hoạt động của Tổ truyền thông cộng đồng. Mô hình "Tổ truyền thông cộng đồng" được thành lập với mục đích tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Số lượng thành viên mỗi tổ từ 7 đến 10 người, gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội trưởng phụ nữ, đại diện ban công tác mặt trận, các đoàn thể ở địa phương, người có uy tín.

Sau lễ ra mắt, Hội LHPN tỉnh đã triển khai truyền thông về chủ đề "Thay đổi khuôn mẫu giới trong việc nhà".

Dự án 8 nhằm hướng đến xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng

Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021- 2025

Dự án tập trung tuyên truyền, vận động thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" góp phần xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục lạc hậu và một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi "nếp nghĩ, cách làm", nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và Người có uy tín trong cộng đồng.

Khám, chữa bệnh BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số (Ảnh minh họa)

Theo đó, Dự án sẽ tiến hành xây dựng điểm các mô hình, hoạt động can thiệp tại các huyện; đánh giá, rút kinh nghiệm để lan tỏa, nhân rộng các mô hình trên phạm vi toàn tỉnh. Từ năm 2022 - 2025, mỗi huyện lựa chọn 01 xã phù hợp để tập trung nguồn lực và can thiệp toàn diện các mô hình dự án, các xã đặc biệt khó khăn thuộc khu vực III, xã ATK chưa đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo: https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video