Bình Định: Ra mắt thí điểm và truyền thông mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”

11/08/2023
Vừa qua, Hội LHPN tỉnh tổ chức ra mắt thí điểm và truyền thông mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” tại thôn Liêm Định, xã Nhơn Phong - xã đạt nông thôn mới nâng cao tại tỉnh.
Ra mắt Ban Chủ nhiệm Mô hình

Mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” được thành lập với 30 thành viên, thực hiện các tiêu chí về “Có ngôi nhà an toàn; có sinh kế bền vững; có sức khỏe; có kiến thức; có nếp sống văn hoá" và “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”. Đây là mô hình mới do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, triển khai tại địa bàn xã đạt nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tại buổi ra mắt, các thành viên đã được thông qua quy chế hoạt động của mô hình. Việc tham gia mô hình nhằm giúp các thành viên có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giúp đỡ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, gia đình và cộng đồng, góp phần thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao của địa phương và Nghị quyết các cấp Hội đề ra. Nhiều hoạt động đã được các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh triển khai nhằm nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới như: xây dựng mô hình điểm để truyền thông kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình "5 có, 3 sạch"; xây dựng mô hình "Phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình"; hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo… Đồng thời, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, tham gia bảo vệ môi trường, hình thành thói quen phân loại rác thải tại gia đình nhằm tạo sức mạnh đồng thuận cao trong cộng đồng, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Đây là hoạt động thiết thực với mục đích tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Hội và hội viên, phụ nữ tham gia Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại địa phương thông qua các phong trào, CVĐ và nhiệm vụ của Hội. Xác định là một trong các hoạt động tham gia xây dựng NTM của cấp Hội cơ sở tại địa phương, được đăng ký thực hiện hàng năm với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo NTM hỗ trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ nâng cao kiến thức, có điều kiện tiếp cận thông tin, hướng dẫn tham gia các hoạt động phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Thanh Thảo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video