Bình Phước: Giải ngân 500 triệu đồng hỗ trợ hội viên phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế

24/04/2023
Hội LHPN tỉnh Bình Phước vừa tổ chức giải ngân 500 triệu đồng từ nguồn vốn Hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo cho 50 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phú Nghĩa, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập.
Hội viên, phụ nữ đến nhận vốn vay tại UBND xã Đa Kia

Mỗi chị được vay 10 triệu đồng với lãi suất ưu đãi, thời gian hoàn trả nợ vay là 12 tháng. Hàng tháng, cùng với việc trả gốc và lãi cho Chương trình, chị em tham gia đóng tiết kiệm theo quy định, qua đó nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm ngay trong gia đình, giúp chị em biết cách tính toán chi tiêu hợp lý, chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Chương trình Hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo của Hội LHPN tỉnh Bình Phước thường xuyên hỗ trợ vốn vay cho các đối tượng phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, hộ thu nhập thấp, trung bình, phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh để đầu tư, mở rộng buôn bán, sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh Bình Phước cũng đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác quản lý vốn tín dụng chính sách tại xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, tình hình quản lý nguồn vốn tại xã tương đối tốt, triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, có xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát vốn ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội và bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, huyện, các hộ vay vốn sử dụng nguồn vốn tương đối hiệu quả, có thực hiện quy trình kiểm tra vốn vay trước và sau giải ngân, bình xét cho vay đúng đối tượng thụ hưởng.

Quang cảnh buổi kiểm tra, giám sát

Từ khi nhận ủy thác, dư nợ của Hội LHPN các cấp trên địa bàn huyện Lộc Ninh tăng trưởng qua từng năm. Các hoạt động tín dụng chính sách dần đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, tạo điều kiện cho chị em được tiếp cận nguồn vốn, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững. Đến nay, dư nợ uỷ thác qua Hội LHPN huyện đạt 150 tỷ 665 triệu đồng, với 3.877 khách hàng đang vay vốn, các tổ TK&VV do Hội LHPN huyện quản không có nợ quá hạn.

Loan Phương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video