Bình Thuận: Các cơ sở Hội hoàn thành 7/7 chỉ tiêu đề ra trong thực hiện nhiệm vụ 2022

11/11/2022
Năm 2022, Hội LHPN tỉnh Bình Thuận xác định chủ đề hoạt động của năm tập trung “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026”.
Hội LHPN tỉnh kiểm tra công tác Hội và phong trào Phụ nữ năm 2022 tại Hội LHPN huyện Tuy Phong

Từ chủ đề này, các cấp Hội đã tổ chức triển khai, thực hiện phong trào thi đua, các nhiệm vụ công tác Hội phù hợp, xác định lấy nhu cầu phụ nữ làm trung tâm, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Theo đó, từ các hoạt động truyền thông, tuyên truyền giáo dục, nhu cầu thực tế của phụ nữ, các cấp Hội đã xây dựng các mô hình CLB/tổ/nhóm, huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình thoát nghèo bền vững theo tiêu chí đa chiều, phòng chống các tệ nạn xã hội đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em, bảo vệ môi trường tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vận động phụ nữ đặc thù tham gia tổ chức Hội, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Hội và tổ chức Hội các cấp, tham gia giám sát và phản biện xã hội các chính sách, pháp luật có liên quan đền quyền và lợi ích đối với phụ nữ và phối hợp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương… Đến nay các địa phương đã hoàn thành đạt và vượt 7 chỉ tiêu trọng tâm của năm theo Nghị quyết Đại hội đề ra. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, thực hiện đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Hội các cấp cụ thể như sau: Cấp huyện có 07 đơn vị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 03 đơn vị “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, cấp cơ sở có 26 đơn vị HTXSNV, 98 đơn vị HTTNV, cấp chi hội có 96 Chi HTXSNV, 193 Chi HTTNV, 01 Chi HTNV.

Hội đồng thi đua khen thưởng Hội LHPN tỉnh đã tiến hành họp xét đề nghị các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nổi bật; đề nghị Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen cho 18 tập thể và 03 cá nhân, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tặng giấy khen cho 35 tập thể và 13 cá nhân cấp huyện và cơ sở.

 

Hà Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video