Các mô hình phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới

22/09/2020
“Khu dân cư kiểu mẫu”, “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch” là các mô hình của phụ nữ Nam Định, Phú Yên tham gia vào Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới
Đại diện các hộ gia đình tham gia mô hình ‘Khu dân cư kiểu mẫu’ ký cam kết

- “Khu dân cư kiểu mẫu”

Là mô hình của Hội LHPN xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định phối hợp với Đồn biên phòng Ngọc Lâm đóng quân trên địa bàn xây dựng. Mô hình nhằm chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đặc biệt, góp phần tạo diện mạo nông thôn khang trang ‘Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; góp phần hiện thực hóa các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới phát triển ổn định và bền vững, từng bước xây dựng nông thôn mới văn minh và hiện đại.

Mô hình ‘Khu dân cư kiểu mẫu’ được triển khai tại khu dân cư số 4, xóm 2 Phú Thọ, xã Nghĩa Hải. Ðây là khu dân cư đầu tiên của huyện được chọn để xây dựng điểm với quy mô 31 hộ gia đình (105 khẩu) tham gia. Ðại diện các hộ gia đình đã đăng ký tham gia thực hiện mô hình với 5 nội dung: Tự giác chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương, hương ước xóm, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Tích cực tham gia các phong trào: ‘Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới’, ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, thôn, xóm bình yên; giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường khu dân cư, đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng và hoạt động tự quản về bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư. Tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự xóm, thôn và phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tại buổi khai trương mô hình, các gia đình thành viên mô hình đã được nghe Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nam Định Nguyễn Thị Hà nói chuyện đề về Gia đình trong thời đại mới.

- “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”

Mô hình được thành lập tại thôn Phú Hạnh xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Với 50 thành viên tham gia sinh hoạt, mô hình tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ chính: thông tin, hướng dẫn hội viên, phụ nữ thực hiện hiệu quả 8 tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Thu hút hội viên, phụ nữ tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục phụ nữ có hành động cụ thể về giữ gìn vệ sinh môi trường; Xây dựng kế hoạch tổ chức và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hình thức phổ biến, trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin về kiến thức pháp luật, bảo vệ môi trường đến với hội viên, phụ nữ nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. 

Cũng trong đợt này, Hội LHPN tỉnh Phú Yên ra quyết định thành lập và ra mắt 2 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới” tại xã Xuân Quang 2 (huyện Đồng Xuân) và xã Xuân Phương (TX Sông Cầu), với 100 thành viên. Nâng tổng số mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới” do Hội LHPN tỉnh thành lập lên đến 8 mô hình.

Hội LHPN huyện Nghĩa Hưng, Thu Huyên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video