Các tiêu chí đánh giá Dự án khởi nghiệp tại Cuộc thi năm nay là gì?

21/05/2024
Tại mỗi vòng thi sẽ có các tiêu chí đánh giá với thang điểm 100, theo hướng càng vào vòng sâu hơn các tiêu chí đánh giá sẽ càng chi tiết hơn nhằm lựa chọn được các Dự án khởi nghiệp xuất sắc, có tiềm năng phát triển để trao giải, tôn vinh tại sự kiện lễ Chung kết Cuộc thi cấp Vùng và Toàn quốc.
Ảnh minh họa (Báo PNVN)

- Theo đó, các tiêu chí chung để đánh giá, chấm điểm các Dự án khởi nghiệp tại các vòng thi như sau:

+ Tính mới, sáng tạo của Dự án khởi nghiệp

+ Tính cấp thiết của Dự án khởi nghiệp

+ Tiềm năng tạo tác động của Dự án khởi nghiệp đối với bảo vệ môi trường, ướng phó với biến đổi khí hậu.

+ Tiềm năng tạo tác động đối với kinh tế - xã hội

- Chi tiết các tiêu chí cùng thang điểm chi tiết của mỗi tiêu chí đánh giá, chấm điểm tại các vòng thi được quy định cụ thể tại Thể lệ Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Trung ương Hội: http://www.hoilhpn.org.vn; Fanpage Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp (facebook.com/HTPNKN939).

CÁC ĐỀ ÁN

Video