Các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức liên hiệp bám sát chủ đề năm 2024 do Chính phủ đề ra để phát động, tổ chức các phong trào thi đua

29/03/2024
Chiều 29/3, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức liên hiệp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và ký kết Giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Các đơn vị thành viên Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức liên hiệp tiến hành ký kết Giao ước thi đua năm 2024

Đồng chủ trì hội nghị có Phó Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng và Uỷ viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư thứ nhất TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy. Cùng tham dự có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận TW; bà Hà Thị Nga, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Khối thi đua.

Trong năm 2023, các đơn vị thành viên trong Khối tiếp tục có sự đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng và đạt nhiều kết quả tích cực, phong trào thi đua được quan tâm sâu sát, đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Các đơn vị thành viên đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước… đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được triển khai có hiệu quả với nhiều nội dung phong phú, tập trung vào những việc khó, trọng tâm, cấp bách, tạo nên động lực góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến được quan tâm chú trọng. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư TW Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW, Khối trưởng Khối thi đua cùng các đại biểu chủ trì Hội nghị

Hội LHPN Việt Nam có nhiều đổi mới trong chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua, nhiệm vụ công tác Hội đạt kết quả nổi bật

Bám sát chỉ đạo định hướng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kế hoạch công tác Hội năm 2023, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, có nhiều đổi mới trong chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động, các nhiệm vụ công tác Hội, đạt kết quả nổi bật. Tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và các chủ trương, chính sách của Nhà nước, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Nhiều gương phụ nữ điển hình được phát hiện và biểu dương, khen thưởng, tạo động lực, khích lệ tinh thần vươn lên, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội.

Về tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc và các tổ chức trong Khối thi đua: BCH TW Hội LHPN Việt Nam tập trung định hướng công tác tuyên truyền, vận động trong hệ thống Hội theo chủ đề năm 2023 “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở”; các cấp Hội tập trung truyền thông, tuyên truyền thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” với 4 tiêu chí có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước, phù hợp với địa phương, đơn vị.

Chú trọng tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử văn hoá, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam gắn với hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như tổ chức về nguồn, gặp mặt cán bộ Hội qua các thời kỳ, gặp mặt nữ tù chính trị, triển lãm, nói chuyện chuyên đề, hội thi, giao lưu gương phụ nữ tiêu biểu, hội nghị biểu dương… Nhiều hoạt động đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy nét đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam như: “Tuần lễ Áo dài từ ngày 1-8/3/2023”, Hội thi Dân vũ và Thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023, Chương trình biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi năm 2023, Lễ trao tặng và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Hội LHPN Khu 5; Trại hè “Hoa hướng dương” năm 2023 dành cho các cặp mẹ con trẻ mồ côi quy mô cấp toàn quốc.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tham dự hội nghị

Về tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thông qua việc thực hiện PTTĐ “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” (có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước) đã làm thay đổi, nâng cao nhận thức của các tầng lớp phụ nữ, ý thức về trách nhiệm với bản thân, cộng đồng xã hội. Có 10.596 Hội LHPN cấp cơ sở (đạt tỷ lệ 100%) duy trì ít nhất một loại hình hoạt động để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe, đạt chỉ tiêu đề ra.

Các tỉnh, thành đã cụ thể hóa nội dung Kết luận 01 vào phương hướng, kế hoạch hoạt động của các cấp Hội trong văn kiện Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; đưa nội dung thực hiện Chuyên đề toàn khóa của Đại hội XIII vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm.

Triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động: hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong năm 2023, các cấp Hội đã vận động hỗ trợ hơn 318 nghìn hộ gia đình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; 485.720 hộ gia đình sử dụng nước sạch; đã có 119.696 hộ được giúp đạt 8 tiêu chí 5 không, 3 sạch; có 10.596 cơ sở Hội thực hiện công trình, phần việc tham gia đóng góp xây dựng NTM. Hoạt động của các cấp Hội đã góp phần làm thay đổi diện mạo mới ở nông thôn và nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ nói riêng và người dân nói chung; khẳng định vị thế của tổ chức Hội.

Tuyên truyền, tập huấn kiến thức về sản xuất kinh doanh 21.331 cuộc cho 16 triệu lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh cho phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý HTX, chủ hộ kinh doanh; hỗ trợ kết nối giao thương, khởi nghiệp hiệu quả trên nền tảng số. Tính đến 30/11/2023, các cấp Hội đã giúp 68.786 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo dưới nhiều hình thức.

Toàn cảnh chương trình

Hưởng ứng Chương trình "Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc” do UBTW MTTQ Việt Nam phát động làm nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo tỉnh Điện Biên, Hội LHPN các tỉnh, thành phố, đơn vị đã vận động ủng hộ 78 nhà tương đương số tiền gần 4 tỷ đồng.

Trong năm, 62/63 Hội LHPN các tỉnh, thành chủ trì giám sát ít nhất 01 chính sách. Qua giám sát, các cấp Hội đã kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách tại địa phương, làm căn cứ đề xuất chính quyền, các ngành chức năng có giải pháp tháo gỡ.

Bên cạnh đó, đã có 72.546 tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực được phát hiện, tuyên truyền và biểu dương, trong đó có 16.324 tập thể, 34.152 cá nhân được các cấp Hội khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng.

Lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước vì sự phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị

Từ những kết quả quan trọng trong năm 2023, tại hội nghị, đại diện các đơn vị thành viên trong Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về bài học kinh nghiệm, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân còn tồn tại, qua đó đề xuất những cách làm mới, giải pháp sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào thi đua trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, năm 2023, các đơn vị thành viên trong Khối thi đua đã bám sát các phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ, MTTQ Việt Nam phát động, thực hiện bài bản công tác thi đua khen thưởng, phát động rõ phong trào, nội dung, chỉ tiêu phấn đấu, tổ chức sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, qua đó động viên được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đóng góp công sức vào thành tựu chung của đất nước về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; góp phần củng cố, tăng cường truyền thống, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo hội nghị

Nhấn mạnh những thành tựu nổi bật của Khối thi đua trong năm 2023, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, trong năm qua các đơn vị thành viên trong Khối đã động viên cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân góp ý kiến, thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), đây thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý rộng khắp trên cả nước, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường sự đoàn kết và đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân.

Cùng với đó, các đơn vị thành viên trong Khối thi đua đã khơi dậy được tinh thần làm việc say mê, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả các công trình trọng điểm quốc gia, đúng theo phương châm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW đã nhấn mạnh trong nhiều kỳ cuộc, đó là tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương" thi công "3 ca 4 kíp", làm việc xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ, "chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng, với chủ đề năm 2024 được Chính phủ đề ra là “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”. Do đó, các đơn vị thành viên trong Khối thi đua phải bám sát chủ đề năm 2024 do Chính phủ đề ra để phát động và tổ chức các phong trào thi đua.

"Các đơn vị thành viên của Khối thi đua cần tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; đồng thời lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của mỗi cơ quan, đơn vị, để mỗi phong trào thi đua thật sự trở thành động lực nâng cao tinh thần làm việc, thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao", Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Trong chương trình, Khối thi đua thống nhất đề nghị khen thưởng các tổ chức có thành tích xuất sắc năm 2023 như sau: Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tặng Bằng khen cho Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai các phong trào thi đua của Khối.

Tại Hội nghị, 9 tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức liên hiệp đã ký kết Giao ước thi đua năm 2024. Hội nghị cũng nhất trí suy tôn UBTW MTTQ Việt Nam làm Trưởng Khối, TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm Phó Khối thi đua năm 2024.

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video