Câu lạc bộ Nữ chủ nhà trọ ở tỉnh Bắc Giang

15/03/2023
Thực hiện Chủ đề năm 2023 “Tập trung xây dựng cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở”, nhằm đa dạng các mô hình tập hợp hội viên phụ nữ và thu hút nữ công nhân lao động tham gia sinh hoạt/hoạt động Hội tại địa bàn dân cư, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã lựa chọn chỉ đạo điểm thành lập Câu lạc bộ “Nữ chủ nhà trọ” tại Hội LHPN xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng.
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngụy Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng CLB “Nữ chủ nhà trọ”

Xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng có khu công nghiệp đóng trên địa bàn, số lượng công nhân đến làm việc rất lớn, do đó, nhiều gia đình trên địa bàn xã Nội Hoàng đã xây dựng nhà trọ, phòng trọ cho người lao động thuê để ở. Trước xu thế và tình hình mới, Hội LHPN tỉnh xác định việc thành lập Câu lạc bộ “Nữ chủ nhà trọ” là cần thiết. Đây là một mô hình hoạt động mang tính chất tự nguyện, tập hợp, thu hút những hội viên phụ nữ là đại diện các hộ gia đình có nhà trọ, phòng trọ cho thuê. Các thành viên trong Câu lạc bộ hoạt động trên cơ sở đoàn kết, bàn bạc và thống nhất đề ra các nội dung đảm bảo cùng xây dựng, quản lý nhà trọ, phòng trọ an toàn, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với các quy định của địa phương.

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Hội LHPN huyện và cơ sở rà soát, nắm bắt tình hình, nhu cầu của gia đình hội viên phụ nữ có phòng, nhà trọ cho thuê trên địa bàn; đồng thời báo cáo và xin ý kiến của cấp ủy, chính quyền địa phương về việc thành lập câu lạc bộ “Nữ chủ nhà trọ” tại thôn Sy.

Câu lạc bộ “Nữ chủ nhà trọ” thôn Sy được thành lập với 15 thành viên tham gia. Trong kế hoạch hoạt động, Ban Chủ nhiệm CLB sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luât, của địa phương về quản lý nhà trọ; tuyên truyền các nữ công nhân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; kết nối giữa hội viên, phụ nữ địa bàn với nữ công nhân... Đây cũng là điều kiện để các thành viên trong CLB giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý nhà trọ, phòng trọ đảm bảo an toàn và góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà trọ trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục chỉ đạo Hội LHPN huyện Yên Dũng, Hội LHPN xã Nội Hoàng tổ chức các hoạt động hướng tới các chủ nhà trọ, đồng thời phối hợp với công an và cấp ủy, chính quyền các thôn để cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tổ chức rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo điểm thành lập Câu lạc bộ “Nữ chủ nhà trọ” để nhân diện.

Ban Tc Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video