Cha mẹ cần làm gì để bảo vệ quyền riêng tư của trẻ trên môi trường mạng?

27/05/2024
Sự gia tăng của tội phạm mạng, tấn công mạng gây ra mối đe dọa thường xuyên đối với trẻ em. Cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ... cần tôn trọng quyền tự do cá nhân, bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của trẻ trên không gian mạng.
Ảnh minh họa

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video