Chế độ bảo trợ xã hội theo Nghị định 67

17/08/2008
Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội ngày 13.4.2007 của Chính phủ quy định mức trợ cấp hàng tháng tối thiểu cho các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng do xã, phường quản lý.

Theo đó, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng, trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam không còn người nuôi dưỡng, trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ gia đình nghèo từ 18 tháng tuổi trở lên được hưởng 120.000 đồng/tháng. Nếu dưới 18 tháng tuổi hoặc từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật, bị nhiễm HIV/AIDS được hưởng 180.000 đồng/tháng. Nếu dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật nặng, bị nhiễm HIV/AIDS được 240.000 đồng/tháng. 

Người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo, người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo được trợ cấp 120.000 đồng/tháng. Nếu bị tàn tật nặng được 180.000 đồng/tháng.

Người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội được trợ cấp 120.000 đồng/tháng. 

Người tàn tật nặng thuộc hộ gia đình nghèo không có khả năng lao động được trợ cấp 120.000 đồng/tháng; nếu không có khả năng tự phục vụ được trợ cấp 240.000 đồng/tháng.

Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm và có kết luận bệnh mãn tính, sống độc thân không nơi nương tựa hoặc gia đình thuộc diện hộ nghèo; người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo được hưởng 180.000 đồng/tháng.

Gia đình, cá nhân nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi từ 18 tháng tuổi trở lên được 240.000 đồng/tháng. Nếu trẻ dưới 18 tháng tuổi hoặc trên 18 tháng tuổi bị tàn tật hoặc nhiễm HIV/AIDS được trợ cấp 300.000 đồng/tháng. Nếu trẻ dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS được trợ cấp 360.000 đồng/tháng. 

Hộ gia đình có 2 người tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ được trợ cấp 240.000 đồng/tháng; nếu có 3 người được trợ cấp 360.000 đồng/tháng; nếu có 4 người được trợ cấp 480.000 đồng/tháng. 

Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ từ 18 tháng tuổi trở lên được trợ cấp 120.000 đồng/tháng. Nếu con dưới 18 tháng tuổi hoặc từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS thì được trợ cấp 180.000 đồng/tháng. Nếu con dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật hoặc nhiễm HIV/AIDS thì được trợ cấp 240.000 đồng/tháng.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video