Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của Bà mẹ Việt Nam anh hùng

26/07/2022
Điều 19, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (Pháp lệnh số: 02/2020/UBTVQH14) quy định Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của Bà mẹ Việt Nam anh hùng như sau:
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga thăm và tặng quà bà Hoàng Thị Thoa - vợ thương binh hạng 4/4 (ông Vũ Duy Doãn - mất năm 2006)

1. Trợ cấp một lần đối với thân nhân khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng được tặng danh hiệu nhưng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

2. Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng hiện hưng khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng chết.

3. Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng chết

4. Bảo hiểm y tế đối với người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video