Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga: Chủ đề công tác Hội năm 2024 được thực hiện sáng tạo, đổi mới

12/06/2024
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định, chủ đề công tác Hội năm 2024 đã được các cấp Hội hưởng ứng tích cực với nhiều cách thức sáng tạo, đổi mới, thực sự là điểm nhấn của hoạt động Hội.
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam lần thứ 6, khóa XIII.

Sáng ngày 12/6, tại TPHCM đã diễn ra Hội nghị Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam lần thứ 6, khóa XIII.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, cùng với bối cảnh chung của cả nước, các cấp Hội đã nỗ lực bám sát chủ đề năm tập trung triển khai các hoạt động. Có nhiều điểm nhấn nổi bật trong hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ cả nước. Trong đó, Chủ đề công tác Hội năm 2024 "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội" đã được các cấp Hội hưởng ứng tích cực với nhiều sáng tạo, đổi mới.

Phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, các cuộc vận động tiếp tục được cụ thể hóa, triển khai gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam lần thứ 6, khóa XIII.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đánh giá, công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ được tiếp tục đổi mới, ngày càng đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của hội viên, phụ nữ; các nhiệm vụ trọng tâm trong năm được triển khai tích cực, hiệu quả; có nhiều hình thức sáng tạo thu hút hội viên. Qua đó góp phần quan trọng trong việc xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Đặc biệt, các cấp Hội tiếp tục thực hiện tốt vai trò phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án của Chính phủ đã giao cho Hội LHPN Việt Nam chủ trì.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em tiếp tục được triển khai chủ động, kịp thời. Công tác phản biện xã hội, đề xuất chính sách được quan tâm đầu tư. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt, có điểm nhấn hoạt động đối ngoại nhân dân, củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim anh phát biểu tại Hội nghị.

"Những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2024 đã thể hiện tinh thần quyết tâm, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Hội. Đồng thời thể hiện rõ tinh thần chủ động của các cấp Hội cả nước, đặc biệt là vai trò tiên phong, sâu sát cơ sở của các Ủy viên Ban chấp hành", Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh và cho biết trong thời gian qua, nhiều cán bộ Hội cũng đã được điều động, chỉ định vị trí công tác mới, thể hiện sự quan tâm và tin tưởng đối với đội ngũ cán bộ Hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất với các nội dung sẽ trình, thảo luận tại Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII sẽ được tổ chức vào ngày 13-14/6. Trong đó có các nội dung như: Báo cáo sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; định hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; về việc thí điểm thu hút, tập hợp phụ nữ trên không gian mạng; Dự thảo Đề án Hỗ trợ phụ nữ tham gia chuyển đổi số đến năm 2030… 

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video